Al het nieuws

Solidariteit basis financieel vangnet voor leden

Sociaal Fonds CNV Onderwijs bestaat 50 jaar

Schulden hebben en (soms) met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het is iets wat in alle geledingen van de samenleving voorkomt. Onderwijs vormt daarop geen uitzondering. Voor leden van CNV Onderwijs, voor wie de problemen boven het hoofd groeien, is er het Sociaal Fonds. Het financiële vangnet bestaat deze maand 50 jaar.

Hoewel het Sociaal Fonds mensen bijstaat voor wie er wat minder reden tot blijdschap is, mag het jubileum best even worden gevierd. Al was het alleen maar om voldoening te voelen voor al die leden die door een bijdrage van het fonds weer perspectief zagen. De redenen zijn divers. Van ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner of kind, het verlies van werk of een plotselinge sommering van de belastingdienst om teveel ontvangen zorgtoeslag terug te betalen, tot de onkosten die ontstonden voor een ouder echtpaar met een klein pensioen door ziekenhuisopname. De benzinerekening voor het bezoek door zijn vrouw liep flink op, nadat de man langdurig verbleef in een ziekenhuis ver van zijn woonplaats. En dan was er een lerares die moeite had om de lening voor de inrichting af te lossen na verhuizing wegens een scheiding.

Slecht gebit

Verhalen die binnenkomen bij Annemarieke van Vliet, penningmeester en secretaris van het Sociaal Fonds, en waar veel verborgen leed achter schuil gaat. Zoals van een vader die moeite had met het voldoen van een nabetaling aan het energiebedrijf. Als kostwinner van een gezin met drie studerende kinderen had hij door ziekte zijn inkomen tot 70 procent zien dalen. Maar de hulpvraag kan ook komen van iemand die vanwege een slecht gebit door het veelvuldig gebruik van medicijnen, niet opnieuw durft te solliciteren. Of het Sociaal Fonds wellicht kan bijspringen in de kosten voor renovatie.

Danielle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs, overhandigt Marianne de Reuver, voorzitter van het Sociaal Fonds, de cheque namens het bestuur van CNV Connectief. Foto's: Hans Kouwenhoven

Long-covid

Met een boottocht vanuit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn werd met een aantal genodigden vandaag toch even stil gestaan bij een halve eeuw Sociaal Fonds. Reden voor Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, het bestuur van het fonds een cheque te overhandigen ter waarde van €50.000,-. Met dat extra geld namens CNV Connectief kunnen bijvoorbeeld leden worden geholpen die als gevolg van long-covid in financiële problemen zijn gekomen, of door de almaar stijgende prijzen.

Het Sociaal Fonds stamt al uit de tijd dat de katholieke en protestantse onderwijsbonden gescheiden opereerden. De opzet bleef na de fusie van PCO en KOV tot CNV Onderwijs behouden. In het verleden is het fondskapitaal voor de helft opgebracht door giften, legaten en collectes. De andere helft van het kapitaal is in 2002 verkregen doordat de Vereniging Lucas opging in het Sociaal Fonds van CNV Onderwijs. Sindsdien wordt gewerkt met het rendement van de beleggingen en blijft zo het vermogen in stand.

Geen structurele hulp

Alle leden, die op de een of andere manier in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds. Het fonds geeft advies, bemiddelt met schuldeisers en deurwaarders, verstrekt als het nodig is een renteloze lening of geeft in het uiterste geval een gift. Het gaat zeker niet om structurele hulp, zoals een blijvende aanvulling op het inkomen. Maar, zoals Rob Kerkhoven, decennialang voorzitter van het fonds, bij zijn afscheid in 2020 al zei: ‘De vraag wie er schuld heeft aan de financiële situatie waar we voor worden ingeschakeld, is voor ons niet relevant. We oordelen niet; er is een probleem en dat willen we oplossen. Solidariteit. Daar draait het Sociaal Fonds om.’

Neem voor meer informatie of een verzoek contact op met Annemarieke van Vliet, 06 36193376, sociaalfondsonderwijs@cnv.nl.