Onderwijsorganisaties

Cao GAO

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Christel Hermans
Onderhandelaar cao GAO

De cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) geldt voor medewerkers bij BCO Onderwijsadvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, OnderwijsAdvies, RPCZ, Stichting Voorzieningen Driestar Educatief en Stichting Bazalt. In de cao staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. Zo was in de huidige cao de regeling om zo gezond en vitaal mogelijk aan het werk te blijven voor werknemers van 60 jaar en ouder een speerpunt.

CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO GAO 2021

CNV Onderwijs heeft uitsluitend instemmende reacties van de leden ontvangen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord over de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd. Het resultaat wordt nu verwerkt in een definitieve tekst en daarna gepubliceerd op deze site.

Hoofdlijnen van het bereikte akkoord zijn:

- Loon

Een structurele loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2021, waarvan 1 procent wordt bekostigd uit de verlaging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de individuele levensfasevoorziening.

- Looptijd

De looptijd is één jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

- Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De maximale duur van het verlenen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Volgt er na 3 jaar tijdelijke arbeidscontracten geen vast arbeidscontract, dan is er naast de reguliere transitievergoeding recht op vrijstelling van werkzaamheden gedurende een maand of op een extra bruto beëindigingsvergoeding van een maandsalaris.

Indien de transitievergoeding en/of beëindigingsvergoeding geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor loopbaanadvies, scholing en dergelijke gericht op (het vergoten van de kans tot) het verkrijgen van een volgende baan, dan kunnen de facturen daarvan in mindering worden gebracht op die vergoeding(en). De werkgever betaalt dan die facturen.

- Gesprekkencyclus

De artikelen van de cao GAO over jaargesprek en beoordeling worden vervangen door een regeling op ondernemingsniveau die wordt afgesproken met de Ondernemingsraad (OR), maar de cao-regeling blijft bestaan zo lang er nog geen nieuwe regeling met de OR is overeengekomen.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Christel Hermans
Onderhandelaar cao GAO
Telefoon
06 53 19 59 26

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen