Al het nieuws

Per 1 augustus gaat wetswijziging ouderbijdrage in

Per 1 augustus verandert de wetgeving voor de vrijwillige ouderbijdrage in het primair -en voortgezet onderwijs. Het doel? Ervoor zorgen dat élke leerling voortaan mee kan doen met extra activiteiten die de school organiseert. Oók als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat is belangrijk om te weten over deze wetswijziging? Lees het in dit artikel.

Schoolgids en schoolplan

Als school dien je duidelijk in de schoolgids en het schoolplan te vermelden dat alle leerlingen kunnen meedoen met extra activiteiten, ook als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Om welke activiteiten gaat het?

De wetswijziging geldt voor kosten uit de vierde categorie. Kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, die door de school worden georganiseerd. Zoals excursies, kerstvieringen, introductiekampen, bijlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extra-curriculaire activiteiten als tweetalig onderwijs.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor extra activiteiten is vrijwillig. Scholen kunnen ouders om een bijdrage vragen, maar leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van deelname als de ouders de bijdrage niet voldoen.

Brochure Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer lezen over de wetswijziging en waarmee je als school rekening moet houden? Download de brochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).