Werkconferentie: Bouwen aan passend onderwijs

Bijeenkomst 11 januari 2023, CNV-gebouw Tiberdreef Utrecht

Passend onderwijs is in beweging. Routes naar een inclusiever onderwijs worden uitgestippeld en praktische onderdelen in de organisatie van passend onderwijs worden herzien. Ben je betrokken op dit thema, dan zijn er dus goede redenen om je te laten informeren en om je stem te laten horen. Op 11 januari 2023 kun je samen met CNV Onderwijs aan de slag met het versterken van passend onderwijs in jouw eigen context of op systeemniveau. Doelgroep is iedereen die in en rond de school een taak heeft in het passend onderwijs. Het programma duurt van 16.00 tot 18.00 uur. Na afloop is er een maaltijd met soep en broodjes. Keynote spreker is Ingrid Paalman die ingaat op de positie van de professional binnen passend onderwijs. Ingrid Paalman is lector Goede Onderwijspraktijken op Hogeschool Viaa in Zwolle. Zij is ontwerpster van de gesprekskaarten voor passend onderwijs en heeft in passend onderwijs ook bestuurlijke ervaring.

Lezing Ingrid Paalman
Passend en inclusief onderwijs is van alle tijden, althans zo zou het toch moeten zijn?! Toch ontmoeten we vanuit praktijk en wetgeving uitdagingen in onze klassen, scholen en samenwerkingsverbanden. In deze prikkelende lezing gaat Ingrid Paalman deze uitdagingen niet oplossen, maar wel neemt zij het gehoor mee in de principes van het goede van onderwijs, het goede doen voor jeugdigen en hoe dit begint bij onszelf en onze uitdagingen van passend onderwijs.
Ingrid Paalman is lector Goede Onderwijspraktijken op Hogeschool Viaa in Zwolle. Zij is ontwerper van de gesprekskaarten voor passend onderwijs en heeft bestuurlijke ervaring in een samenwerkingsverband.


Er zijn twee ronden met workshops. In beide ronden kun je kiezen voor één workshop:

1

  • Professionalisering van het team, Mark Nijenmanting (Onderwijsacademie)
  • Mintzberg voor het samenwerkingsverband, Johan in de Vroegindeweij (SWV Unita)
  • Hoogbegaafde leerlingen, Daniëlle Woestenberg (CNV Onderwijs)

2

  • Door de bril van de inspecteur, Marieke van der Ros (Inspectie van Onderwijs)
  • Samenwerking regulier en speciaal onderwijs, Wendy de Vos (Eduvier Onderwijsgroep)
  • Passend onderwijs en de professional, Ingrid Paalman (Viaa)

Info per workshop:

Passend onderwijs en de professional
In deze workshop zoomen we in op overtuigingen en principes van passend, inclusief onderwijs en de rol van de persoonlijke professional in de praktijk. Enerzijds denken we na over concrete stappen die al morgen in klas en school vorm kunnen krijgen. Anderzijds vertragen we ook om te overwegen hoe we systemisch vorm kunnen geven aan onderwijs dat past voor jeugdigen.
Ingrid Paalman is lector goede onderwijspraktijken op VIAA in Zwolle.

Hoogbegaafdheid: Waarom en hoe geef je dit passend vorm in de klas en in school?
In deze workshop verkennen we, onderbouwt met literatuur, in sneltreinvaart de basis van hoogbegaafdheidsonderwijs en talentontwikkeling. Met voorbeelden worden ook praktisch toepasbare tips meegegeven voor in de klas. Verder verdiepen we ons in de wijze waarop je dit teambreed en in de organisatiecultuur een blijvende plaats geeft.
Daniëlle Woestenberg is docent Levensbeschouwing op het Rythoviuscollege en voorzitter van CNV Onderwijs.

Professionalisering van het team
Tijdens deze workshop neemt Onderwijs Academie je mee in hoe je professionalisering organiseert binnen scholen en hoe dat vertaald kan worden naar het thema passend onderwijs. Aan de hand van herkenbare voorbeelden worden praktische tips meegegeven die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk en in de school.
Mark Nijenmanting van Onderwijsacademie is een expert t.a.v. teamprofessionalisering

Mintzberg voor het samenwerkingsverband
We verkennen in deze interactieve workshop organisatievormen voor samenwerking in het kader van passend onderwijs. We bespreken de kern van de theorie van Mintzberg over organisaties en kijken naar de relevatie hiervan voor passend onderwijs landelijk en lokaal. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen binnen passend onderwijs?
Johan in de Vroegindeweij is directeur-bestuurder van samenwerkingsverband Unita.

De samenwerking tussen gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en regulier VO
Tijdens deze interactieve workshop gaan we op zoek naar de kansen en mogelijkheden om de samenwerking tussen gespecialiseerd- en regulier VO te versterken. Hoe kan deze samenwerking bijdragen aan beter passende routes voor leerlingen? Aan de hand van good practices worden nieuwe perspectieven aangereikt die vertaald kunnen worden naar de eigen context.
Wendy de Vos is als onderwijsspecialist en afdelingsleider i.o. verbonden aan Eduvier Onderwijsgroep

Door de bril van de inspecteur: toezicht op passend onderwijs
Tijdens de workshop informeert de Inspectie van het Onderwijs je over het toezicht op passend onderwijs, met aandacht voor de rol van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, maar ook van ouders en de medezeggenschap. Thema’s die daarbij aan de orde komen, zijn een stand van zaken rond de zorgplicht, geschillen en de wijze waarop scholen werken aan inclusiever onderwijs.
Marieke van der Ros is inspecteur Speciaal onderwijs/Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

De toegang voor CNV-leden is gratis. Niet-leden betalen een toegangsprijs van 25 euro.