Nieuwe cao Wageningen Research (WR) is een feit

De uitslagen van de ledenraadplegingen zijn binnen. Zowel CNV-leden als FNV-leden gingen akkoord met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Wageningen Research (WR) voor 2022-2023. Dit betekent dat er een akkoord is voor de nieuwe cao. Lees verder.

We hebben flinke stappen gemaakt in het verbeteren van de inkomens. Ook sluiten we op verschillende punten aan bij de cao Nederlandse Universiteiten. Hierdoor wordt het gat tussen de cao’s van WR en de WU kleiner.
Chris Cuperus, CNV-adviseur cao Wageningen Research (WR)

Wat waren de belangrijkste punten in het onderhandelingsresultaat?

  • Looptijd: de cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.
  • Loonsverhoging van 4% per 1 juli 2022, verhoging van het minimum uurloon naar € 14,- per 1 juli 2022.
  • Eenmalige uitkering van € 400,- bruto bij een fulltime contract (36 uur) en voor parttimers naar rato, en een hogere eenmalige uitkering van € 750,- bruto voor werknemers die € 14,- per uur gaan verdienen bij een fulltimecontract (36 uur); voor parttimers naar rato. Deze eenmalige uitkeringen worden in augustus 2022 uitbetaald.
  • Hogere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer: € 0,04 per km per 1 januari 2023, 100% vergoeding van ov-reiskosten per 1 juli 2022 en reiskosten dienstreizen met eigen auto € 0,36 per km.
  • Het vitaliteitspact, zoals opgenomen in de cao WR 2021-2022, wordt structureel onderdeel van de cao WR.
  • Aanpak werkdruk: partijen gaan aan de slag om de hoge werkdruk aan te pakken. Met name met oplossingen tussen leidinggevende en medewerker, die de werkdruk daadwerkelijk omlaag brengen.
  • Ouderschapsverlofregeling: de ouderschapverlofregeling wordt aangepast op basis van wettelijke veranderingen en de afspraken in de cao NU 2022-2023.
  • Scholingsstimuleringsregeling: de scholingsstimuleringsregeling wordt aangepast op basis van wettelijke veranderingen en de afspraken in de cao NU 2022-2023.
  • Bijzonder verlof: partijen gaan in gesprek over verschillende vormen van bijzonder verlof (zoals bijvoorbeeld Rouw- en Mantelzorgverlof) en zij zullen daarbij de ontwikkelingen binnen de Universiteiten van Nederland volgen en de cao WR daarop afstemmen.

Wanneer is de nieuwe cao-tekst klaar?

De nieuwe cao-tekst wordt nu uitgewerkt. Zodra deze klaar is, kun je deze bovenaan de cao-pagina Wageningen Research (WR) downloaden.