Al het nieuws

CNV Onderwijs: 'Advies over onderwijsvrijheid waardevolle inbreng in debat'

CNV Onderwijs heeft met veel belangstelling kennis genomen van het betekenisvolle en genuanceerde adviesrapport van de Onderwijsraad over onderwijsvrijheid. De bond is blij met het belang dat de Onderwijsraad toekent aan de verscheidenheid in onderwijs die artikel 23 van de Grondwet mogelijk maakt. Dit maakt het advies een voor CNV waardevolle inbreng in het maatschappelijke debat waar deze erkenning soms ook schuurt met andere rechten.

Voor CNV Onderwijs is de onderwijsvrijheid in artikel 23 Grondwet voor nu en in de toekomst een groot goed. In het huidige maatschappelijke klimaat vindt steeds vaker discussie plaats over hoe de vrijheid van onderwijs zich verhoudt tot andere grondrechten. CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg: 'De discussie over een invulling van de vrijheid van onderwijs passend in deze tijd, leeft sterk in onze vereniging. De school moet een veilige leeromgeving bieden aan iedereen. Alleen dán kun je met en ván elkaar leren. Hierbij is het belangrijk dat iedereen mag zijn wie die is, leerlingen, maar ook personeel. Respect voor elkaar, non-discriminatie, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid moeten vanzelfsprekend zijn op school. Op iédere school, bijzonder onderwijs of niet.'

Het advies van de Raad heeft aandacht voor hoe leerlingen vanuit de eigen overtuiging, waarden en normen, leren een bijdrage te leveren aan een open samenleving. De Raad benoemt dat als de kern van het onderwijs. Hierin is belangrijk dat iedereen daarbij gedeelde maatschappelijke waarden leert kennen en daarmee ook gelijke kansen krijgt. Naast deze kern van gedeelde waarden, schetst de Raad een belangrijke schil met veelkleurigheid vanuit identiteit en pedagogische inzichten.

Woestenberg: 'We hebben waardering voor de manier waarop de Onderwijsraad dit advies over een zo lastige en gevoelige materie ook tastbaar maakt met casuïstiek en oog heeft voor de fricties die dat in de praktijk oplevert. Dat gaat helpen om het maatschappelijke debat te voeren. Niet alleen voor het funderend onderwijs, maar voor alle onderwijsniveaus. Het advies van de Onderwijsraad biedt ook in onze vereniging aanknopingspunten om het gesprek hierover te voeren.'