CNV Onderwijs: 'Langetermijnvisie op duurzame opening scholen hard nodig'

‘Het is een opluchting dat basisscholen en het voortgezet onderwijs weer open kunnen, al is het met maatregelen. Maar mbo en hoger onderwijs moeten nog digitaal lesgeven, op de praktijkonderdelen na. Laten we na drie ad hoc schoolsluitingen in nog geen twee jaar nadenken over een meer toekomstgericht beleid’, doet voorzitter Daniëlle Woestenberg een oproep.

‘Het moet niet meer gaan over wel of niet dichtgaan, maar om de vraag hoe scholen duurzaam open kunnen blijven. Die discussie raakt meer dan alleen onderwijs en moet dan ook breder gevoerd worden’, stelt Woestenberg. ‘Naast de veiligheid van personeel spelen ook de gevolgen voor de leerlingen en het gewenste niveau een grote rol. We zien bij leerlingen die al drie schooljaren coronaonderwijs krijgen vertragingen op cognitief en sociaal niveau.

Visie

Woestenberg: ‘Als leerlingen langer in het onderwijs zouden blijven, heeft dat ook sectoroverstijgende gevolgen. Want is er genoeg fysieke ruimte voor al die leerlingen en wie geeft ze les? Het grote personeelstekort in het onderwijs vergt ook visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor huisvesting en aanpak van het ventilatieprobleem is betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig.’

Klaar met flipperbeleid

‘We hobbelen nu van ad hoc ingreep naar ad hoc ingreep. De ballen komen van alle kanten, het is enorm jongleren’, zegt Wilma Salzmann, voorzitter van CNV Schoolleiders. ‘Wat je nu ziet is dat het kabinet veel praktische vraagstukken doorschuift naar de schoolleiding. Naast al het praktische geregel dat bij de scholen en schoolleiders terecht komt, trekken de druk en onzekerheid een grote wissel op al het personeel. We zien bovendien sterke polarisatie, alsof de belangen van leerlingen, school en personeel tegengesteld aan elkaar zouden zijn. Absoluut niet waar, allemaal willen we het beste voor het onderwijs Het is hard nodig dat het kabinet verder vooruit denkt en duidelijke langetermijnkeuzes maakt. Wij zijn wel klaar met het flipperbeleid.’ (foto: Wilbert van Woensel)