Al het nieuws

Draag bij aan beleid duurzame inzetbaarheid PO

Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van duurzame inzetbaarheid. Wat heb jij als medewerker in het primair onderwijs hiervoor nodig?

Het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum van en voor werknemers en werkgevers in het primair onderwijs (waar ook CNV Onderwijs deel van uitmaakt), brengt in kaart wat schoolleiders, leraren, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders en andere medewerkers in het PO nodig hebben om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Werk je in het PO? Vul vóór 1 juni onderstaande vragenlijst in en draag bij aan effectief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in jouw sector en jouw organisatie. De resultaten helpen schoolbesturen om inzetbaarheidsmaatregelen te treffen op schoolniveau en vakbonden en werkgevers om passende regelingen op te nemen in de cao.

Klik hier voor de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10-12 minuten. Je antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.

We stellen het zeer op prijs als je de link naar deze vragenlijst verspreidt onder collega’s die net als jij in het primair onderwijs werken.

Vragen? Mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl Gepensioneerden en anders actieven ontvangen een eigen vragenlijst via e-mail.

NB. Ben je lid van het DUO-panel? Dan kan het zijn dat je de link naar de vragenlijst al hebt ontvangen. Vul deze dan niet opnieuw in.