Al het nieuws

Investeren in het primair onderwijs is noodzaak

Investeer in de kwaliteit van onderwijs, investeer in het onderwijspersoneel! Dat is de belangrijkste boodschap van CNV Onderwijs bij de start van de cao-onderhandelingen primair onderwijs. Cao-onderhandelaar Hans de Jong: ‘Schoolleiders, onderwijsondersteuners en leraren hebben tijdens de coronacrisis laten zien hoe flexibel en onmisbaar zij zijn. De waardering die zij daarvoor vanuit de samenleving krijgen, vraagt om een structurele investering.'

CNV Onderwijs wil de kloof tussen PO en VO dichten, daar moet in deze cao al een grote stap in worden gezet. Daarnaast wil CNV Onderwijs werk maken van werkdruk, met kleinere klassen en door het aantal lesuren te verminderen.

Een sterk team

De Jong: ‘Een onderwijsteam bestaat uit leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders. Samen zorgen zij voor goed onderwijs. CNV Onderwijs vertegenwoordigt al deze beroepen. Wij zetten in op een sterk team en daarvoor is nodig:


Voor de schoolleiders moet de beloning recht doen aan de verantwoordelijkheid en complexiteit van scholen. Een deel van de onderwijsondersteuners verricht werk in de klas dat niet bij hun functie hoort en waarvoor zij niet worden betaald. CNV Onderwijs vindt dat deze werknemers recht hebben op een herwaardering van hun functie. Ook pleit CNV Onderwijs in haar cao-inzet voor kleinere klassen. De Jong: ‘Maximaal 21 leerlingen in een klas, dat betekent meer aandacht voor leerlingen en minder werkdruk  voor leraren.’

Belangrijkste punten:

  • een eerlijk salaris,
  • voldoende doorgroeimogelijkheden,
  • minder werkdruk.