Al het nieuws

Onderhandelaarsakkoord primair onderwijs 2021: 2,25 procent erbij voor iedereen

CNV Onderwijs, de andere bonden en de PO-Raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in de sector stijgt het loon met 2,25 procent. Over de €500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar stelde voor verbetering van salarissen worden afspraken gemaakt in de cao voor 2022.  

‘Een eerlijke verdeling van het half miljard moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. Daar kan het personeel niet op wachten’, stelt CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg. ‘De salarissen zijn dit jaar nog niet gestegen, maar de kosten van levensonderhoud wel. Dit akkoord ziet iedereen nog dit jaar op de salarisstrook terug. Wij gaan nu meteen spreken over verkleining van de loonkloof en de arbeidsmarkttekorten, met passende aandacht voor specifieke doelgroepen zoals schoolleiders, onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel.’

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord (zie onderaan de tekst) tussen CNV Onderwijs, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, AVS, FvOv en PO-Raad waarover de leden gaan beslissen:

-De loonsverhoging van 2,25 procent gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald

-De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs

-De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

-In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent.

€500 miljoen voor verbetering salarissen 

Bonden en PO-Raad gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de €500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het PO. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.

Hans de Jong, cao-onderhandelaar PO namens CNV Onderwijs ‘We zijn blij met de stappen die we met deze €500 miljoen kunnen gaan zetten, maar voor het dichten van de hele kloof is minstens €900 miljoen nodig. Er moet dus meer gebeuren.’