Oproep voor betere kwaliteit leermiddelen

Diverse onderwijsorganisaties willen dat het funderend onderwijs meer grip krijgt op de kwaliteit van leermiddelen. Ze maken zich zorgen over de stijgende kosten en roepen op tot meer eigen regie en een eerlijkere markt.

In het manifest Meer grip op kwaliteit leermiddelen wordt gepleit voor meer keuzevrijheid door een stevigere positie richting marktpartijen. Aanleiding is onder meer een peiling onder ruim 2.500 leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals.

Methodes verouderen

De vragenlijst was uitgezet vanwege eerdere signalen uit het veld over de kwaliteit van leermiddelen en de marktwerking rond leermiddelen.

Een van de respondenten, een leraar uit het primair onderwijs: ‘Methodes verouderen snel. Er wordt veel materiaal aangeboden of didactiek in methodes gehanteerd waarbij de wetenschap al heeft aangetoond dat het niet werkt. Doodzonde.’