Wat zijn de rechten van een startende leerkracht in het primair onderwijs (PO)?

Youssef heeft zijn pabo-opleiding afgerond en is klaar om als startend leerkracht aan de slag te gaan. Hij heeft diverse sollicitaties lopen en hij is zelfs al ergens uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Youssef vraagt zich af wat zijn rechten zijn als startend leerkracht en belt met CNV voor informatie.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Als je rechtstreeks in dienst komt bij een onderwijswerkgever (dus niet via een uitzendbureau) dan krijg je te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die op die specifieke onderwijssector van toepassing is. CNV onderhandelt namens de leden in het onderwijs over de arbeidsvoorwaarden en sluit (na instemming van de leden) de cao af. De medewerker van de bond vertelt dat de cao voor het primair onderwijs (po) van toepassing is voor de sector waarin Youssef gaat werken. In deze blog beperken we ons tot deze cao.

Naast de cao die van toepassing is, krijg je ook een individuele arbeidsovereenkomst. Hierin staat o.a. welke functie je gaat uitoefenen, wat je salaris is, hoeveel uur je gaat werken en wordt er verwezen naar de cao.

In de cao staan allerlei arbeidsvoorwaarden opgenomen. Hierbij moet je denken aan verlofmogelijkheden (naast de door het ministerie van Onderwijs vastgestelde schoolvakanties) bijvoorbeeld in geval van geboorte van een kind, als je gaat trouwen, als je gaat verhuizen of bij overlijden. In de cao staan ook regelingen rondom een tegemoetkoming in de reiskosten, ouderschapsverlof en begeleiding van startende leerkrachten.

Bijzonder budget voor starters

Werken in het onderwijs is uiteraard super leuk en uitdagend, maar kan ook veel vragen van een (startende) leerkracht. Om de werkdruk te verlichten, is er in de cao opgenomen dat alle werknemers aanspraak hebben op een zogenaamd duurzaam inzetbaarheidsbudget: het basisbudget. Dit is een budget van 40 uur op jaarbasis (voor parttimers naar rato) en kan worden ingezet om de werkdruk te verlichten voor bijvoorbeeld collegiale toetsing, studieverlof of coaching. CNV heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de startende leerkracht om naast het basisbudget extra uren te mogen besteden aan duurzame inzetbaarheid. Dat heeft er in geresulteerd dat de startende leerkracht nog eens 40 uur budget extra heeft (voor parttimer naar rato). Dit heet het bijzonder budget voor de startende leerkracht. Dit budget kan worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk of voor professionalisering. Omdat het budget niet plaats- en/of tijdsgebonden is, kan het ook worden gebruikt om de lessen voor te bereiden. In overleg met de leidinggevende wordt besproken waar je het meeste behoefte aan hebt, en hoe de uren worden opgenomen. Goed om te weten is dat deze uren volledig worden doorbetaald.

Coach/begeleiding en afspraken

Om je als starter te ontwikkelen is er in de cao PO opgenomen dat je recht hebt op begeleiding van een coach. Het is de bedoeling dat je jezelf, binnen drie jaar, van een starter ontwikkelt naar een basisbekwame leerkracht.

De afspraken die worden gemaakt over de begeleiding en de professionalisering, worden vastgelegd in een ontwikkelingsplan. Dit plan dient als onderdeel te worden besproken tijdens de gesprekken die je hebt met je leidinggevende over je functioneren. Mochten de doelen niet worden bereikt, dan kan dat consequenties hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het starten van een functioneringstraject.

Ben jij starter in het onderwijs?

Dan kun jij wel wat coaching gebruiken! Gelukkig heb je recht op uren voor coaching en krijg je die uren gewoon doorbetaald. Wil je jouw uren goed benutten? Volg dan de training "Een goede start", speciaal voor starters in het onderwijs.

Lees meer over de training

Salaris

Youssef neemt alle informatie tot zich maar heeft nog een heel belangrijke vraag: ’Wat gaat hij verdienen als startende leerkracht?’
Binnen de cao PO geldt een, met de vakbonden overeengekomen, salaristabel. Voor het onderwijsgevende personeel (het OP) zijn er L- schalen vastgesteld. Deze lopen uiteen van LB, LC, LD en LE. Binnen deze schalen zijn er twaalf stappen (periodieken) om tot het maximale schaalbedrag van die schaal te komen. Als startende leerkracht word je ingeschaald in salarisschaal LB. In de regel is dat dan LB-schaal periodiek nummer 1. Het salaris van de LB-schaal periodiek nummer 1 bedraagt op basis van de huidige cao-afspraken €3.001,- bruto per maand bij een volledige betrekkingsomvang. Dit bedrag is nog zonder het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%). Dit is een bruto-bedrag waarover de inhoudingen nog moeten plaatsvinden.
Youssef weet voor nu genoeg en gaat met vol vertrouwen het arbeidsvoorwaardengesprek in. Hij is klaar voor de start.

Meer weten?

Deze blog heeft niet als doel om volledig en compleet te zijn over de rechten van de startende leerkracht. We hebben slechts enkele belangrijke punten aangestipt. Heb je vragen over je rechtspositie als startende leerkracht? Neem dan contact op met CNV Info. We helpen je graag verder.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.