Al het nieuws

Zelftesten PO en VO: vrijwilligheid voorop en betrek medezeggenschap erbij

Minister Slob heeft vandaag alle schoolbesturen en schoolleiders in primair en voortgezet onderwijs een brief gestuurd met informatie over de zelftesten die er aan komen en hoe die ingezet kunnen worden. CNV Onderwijs is blij dat het PO en VO vanaf volgende week de beschikking over zelftesten krijgen om mogelijke coronabesmettingen zo snel mogelijk op te sporen.

De afgelopen tijd heeft CNV Onderwijs er regelmatig op aangedrongen om de testcapaciteit te verruimen, zelftesten mogelijk te maken en bij de uitrol daarvan de medezeggenschap goed te betrekken. Dat alles met de voorwaarde dat vrijwilligheid voorop staat. En dat is gelukt.

Het is belangrijk dat het schoolbeleid omtrent het gebruik van zelftesten besproken wordt met de (G)MR. Het maakt namelijk deel uit van het beleid rondom veiligheid, welzijn en gezondheid. De (G)MR heeft daarop instemmingsrecht.

CNV Onderwijs wil wel benadrukken dat de zelftest een aanvulling is op de bestaande coronamaatregelen in het onderwijs, en hier niet voor in de plaats komt. Het is ook niet zo dat na een negatieve zelftest de basisregels (zoals 1,5 meter afstand houden en handen wassen) minder nageleefd hoeven te worden. Honderd procent zekerheid is ook met het zelftesten niet te bieden, wat het zich blijven houden aan de basisregels belangrijk maakt.