(G)MR: training voor voorzitters en secretarissen

Inschrijven
Neem contact op

Als voorzitter of secretaris vervul je een bijzondere rol binnen een MR of GMR. In deze online training gaan we onder meer in op die specifieke taken die bij die functie horen en krijg je praktische handvatten. Ook gaan we in op effectiever communiceren en het verbeteren van vergadertechnieken. En duiken we in de basis van relevante wet- en regelgeving.

Contactinformatie

Bel 030 75 11 747
aanvraagacademie@cnv.nl

Voor wie is deze training?


Deze training is bedoeld voor voorzitters en secretarissen van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR. Het is geschikt voor zowel nieuwe leden die hun rol beter willen begrijpen, als voor ervaren leden die hun kennis willen opfrissen.

Wat kun je na deze training?

  • Effectiever communiceren: Je leert hoe je effectief kunt communiceren met het bevoegd gezag en de bestuurder, wat essentieel is voor een goede samenwerking en besluitvorming.
  • Basiskennis wet- en regelgeving: Je krijgt een overzicht van de relevante artikelen uit de WMS en MR-reglementen, zodat je weet welke wettelijke kaders van toepassing zijn op jouw werkzaamheden.
  • Rol en taken begrijpen: Je krijgt duidelijk inzicht in de specifieke taken en rollen van de voorzitter en secretaris, inclusief het belang van samenwerken en goede communicatie binnen het dagelijks bestuur.
  • Vergadertechnieken verbeteren: Je ontwikkelt vaardigheden voor de voorbereiding, werkwijze en afronding van (G)MR-vergaderingen, met een focus op doelgericht en resultaatgericht vergaderen.
  • Praktische handvatten voor het dagelijks bestuur: Je leert praktische tips voor een effectief dagelijks bestuur, zoals het opstellen van de agenda, het leiden van vergaderingen en het coördineren van werkzaamheden.

Hoe lang duurt de training?

Deze training is gepland op donderdag 3 oktober 2024 van 19.00 -21.00 uur, en vindt online plaats. In deze tijd brengen we jouw basiskennis op orde en is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Prijs training

  • € 295,- per persoon
  • Met een MR-Partnerschap ontvang je 50% korting

De MR of GMR kan de kosten voor deze training laten vergoeden door het bevoegd gezag (de school of het schoolbestuur). Kosten die de raad op tijd aankondigt en die binnen de grenzen van de redelijkheid vallen, moet het bevoegd gezag vergoeden. Dat staat in de wet (artikel 28 van de WMS). Een dienst voor advies en scholing, zoals deze training, mag als redelijk beschouwd worden.

Waarom CNV Academie?

CNV Academie begeleidt medezeggenschapsorganen (MR en OR) en werkgevers bij het vormgeven en uitvoeren van medezeggenschap. Daarnaast trainen we teams en individuele werknemers op het gebied van zeggenschap en loopbaan.
De Academie biedt praktische, direct toepasbare en resultaatgerichte workshops, trainingen en advies. Onze trainers zijn ervaren specialisten met focus op jouw situatie. Een training is bij ons dan ook maatwerk.
Als onderdeel van vakbond CNV beschikken wij over actuele cao-kennis en weten wij wat er op de werkvloer speelt.
Na afloop van de training kun je direct met de opgedane kennis aan de slag.

Meer weten?

Meer weten over onze trainingen, advies en begeleiding? Stuur een mail naar onze trainingscoördinator Jacqueline van Grevengoed: aanvraagacademie@cnv.nl. Of bel 030 751 1747.

Ontdek ons MR-partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

Lees meer over ons MR-partnerschap

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer

Interesse in deze training?

Kies direct de datum waarop je de training wilt volgen.

  • Gespecialiseerd in medezeggenschap
  • Deskundige trainers
  • Op een centraal gelegen locatie