Al het nieuws

Leden stemmen in met principeakkoord cao hbo

Met een overgrote meerderheid (95% van de stemmen) hebben onze leden werkzaam in het hbo, ingestemd met het principeakkoord voor de cao hbo 2022-2023. Wat CNV Onderwijs betreft kan het principeakkoord dus omgezet worden in een nieuwe cao. We willen alle leden hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem en het geven van feedback. Daaruit kwam voornamelijk naar voren dat niet helder genoeg is met wie de reiskostenregeling in het hbo wordt afgesproken en daarmee ook waarom wij daar geen afspraken over hebben gemaakt in het principeakkoord.

De reiskostenregeling in het hbo is namelijk niet geregeld in de cao, maar wordt op de instelling met het personeelsdeel van de medezeggenschap (PMR, OR of Hogeschoolraad) overeengekomen. Het is nu aan dat orgaan om de huidige met hen overeengekomen reiskostenvergoeding ter discussie te stellen als deze niet meer werkbaar of toereikend is. In het lokaal overleg met de vakbonden en de instelling worden er soms aanvullende afspraken gemaakt over reiskosten in het kader van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen. De financiële ruimte binnen de DAM-regeling is echter aan vastomlijnde kaders gebonden. Een goede basisregeling, overeengekomen met de medezeggenschap is dus cruciaal. Je kunt de regeling bij je eigen MR opvragen.