Beslissing UWV met succes aangevochten

Otto is 60 jaar en al jarenlang werkzaam als kok in een verzorgingstehuis. Dat doet hij voor 36 uur per week. Zijn werk is echt zijn roeping en met veel plezier maakt hij het eten klaar voor de bewoners. Ook is hij een collega met wie iedereen graag samenwerkt. Otto is aardig, begripvol en denkt graag mee. Een functie die hem, kortom, op het lijf is geschreven. Helaas treft het noodloot Otto.

Ruim 3 jaar geleden wordt hij op weg naar zijn werk getroffen door een licht hartinfarct. Een grote schok voor hem. Ineens valt zijn wereld in duigen. Hij moet zich ziekmelden op zijn werk en gaat van start met revalideren. Zijn werkgever reageert heel begripvol. Otto wordt overladen met kaartjes en bloemen. Ondanks de revalidatie houdt hij wel contact met zijn werk. Hij probeert regelmatig langs te gaan.

WIA-aanvraag

Na enkele maanden gaat Otto, na overleg met de bedrijfsarts, beginnen met re-integreren. De re-integratie verloopt voorspoedig en hij weet het op te bouwen tot de helft van zijn arbeidsduur. Wel merkt Otto dat hij restklachten overhoudt. Hij is erg snel moe en overprikkeld. Dit maakt het re-integreren tot zijn volledige arbeidsduur erg moeilijk. Langere tijd lukt het daardoor niet om verder op te bouwen. Na een jaar arbeidsongeschiktheid lukt het Otto om tot 20 uur per week te werken. Meer lukt hem niet. Ondanks dat er op zijn werk nog steeds begripvol wordt gereageerd, moet er geconcludeerd worden dat volledige terugkeer naar zijn werk uitgesloten is. Ook het spoor 2-traject lijkt niet te slagen. De werkgever gaat in overleg met Otto en samen doen ze een WIA-aanvraag bij het UWV.

Functionele mogelijkhedenlijst

Otto gaat vervolgens in gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts stelt een functionele mogelijkhedenlijst (FML) op. Dit is een lijst met daarin de beperkingen van Otto. De arbeidsdeskundige gaat op basis daarvan kijken welke functies de werknemer nog kan uitoefenen. Als Otto de beslissing van het UWV ontvangt, blijkt tot zijn verbazing dat het UWV van mening is dat hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Dit betekent dat hij niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Reden voor Otto om contact op te nemen met CNV Connectief. De jurist van de bond legt uit dat zij zich kan voorstellen dat Otto het niet eens is met de beslissing van het UWV. Ze gaat bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. In het bezwaar weerlegt ze de argumenten van het UWV. Zo gaat ze bijvoorbeeld in op de klachten waarmee Otto dagelijks te kampen heeft, geeft zij aan dat niet alle beperkingen in de FML zijn opgenomen en beargumenteert zij waarom de functies, waarvan het UWV vindt dat Otto deze met zijn beperkingen nog kan uitvoeren, niet geschikt zijn.

Het UWV heeft onterecht een praktische schatting gemaakt in plaats van een theoretische

Juridische Dienstverlening CNV Connectief

Functionele mogelijkhedenlijst

Otto gaat vervolgens in gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts stelt een functionele mogelijkhedenlijst (FML) op. Dit is een lijst met daarin de beperkingen van Otto. De arbeidsdeskundige gaat op basis daarvan kijken welke functies de werknemer nog kan uitoefenen. Als Otto de beslissing van het UWV ontvangt, blijkt tot zijn verbazing dat het UWV van mening is dat hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Dit betekent dat hij niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Reden voor Otto om contact op te nemen met CNV Connectief. De jurist van de bond legt uit dat zij zich kan voorstellen dat Otto het niet eens is met de beslissing van het UWV. Ze gaat bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. In het bezwaar weerlegt ze de argumenten van het UWV. Zo gaat ze bijvoorbeeld in op de klachten waarmee Otto dagelijks te kampen heeft, geeft zij aan dat niet alle beperkingen in de FML zijn opgenomen en beargumenteert zij waarom de functies, waarvan het UWV vindt dat Otto deze met zijn beperkingen nog kan uitvoeren, niet geschikt zijn.

Verlossende brief

Na de hoorzitting, waarbij Otto en de jurist nogmaals toelichten waarom zij het niet eens zijn met de beslissing van het UWV, krijgt hij de verlossende brief. Het UWV geeft hem gelijk en in plaats van geen uitkering heeft hij recht op een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hoe kan het dat iemand van geen uitkering, naar een volledige uitkering gaat? Dit grote verschil zit in de twee manieren van beoordelen van het UWV: de theoretische schatting en de praktische schatting. Een praktische schatting mag gedaan worden wanneer iemand ondanks zijn arbeidsongeschiktheid nog werkt en daardoor inkomsten heeft. Dit mag alleen wanneer de werkzaamheden passend zijn, het inkomen representatief is voor de restverdiencapaciteit en de werkzaamheden duurzaam verricht kunnen worden. In het geval van Otto heeft het UWV een praktische schatting gemaakt.

Duurzaam areidsongeschikt

Onterecht zo blijkt, omdat de bezwaarverzekeringsarts heeft vastgesteld dat Otto bij het einde van de wachttijd niet zijn eigen werkzaamheden in aangepaste omvang duurzaam kan uitvoeren. Bij de beslissing op bezwaar heeft het UWV dit hersteld en gaan ze uit van de theoretische schatting. Dit betekent dat er gekeken moet worden welke functies Otto nog kan uitoefenen ondanks zijn beperkingen. En wat blijkt, er kunnen geen functies worden geduid. En omdat de verzekeringsarts niet of nauwelijks verbetering verwacht, is de conclusie dat de kok volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Otto is blij dat hij lid is van de vakbond en dat hij gevraagd heeft om met hem mee te kijken naar de beslissing van het UWV.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.