CNV: bezuinigingen helpen niet bij herstel onderwijs

Brief aan staatssecretaris Paul

Lees de brief aan staatssecretaris Paul

De bezuinigingen die het nieuwe kabinet in het Hoofdlijnenakkoord heeft opgenomen vallen CNV en andere bonden zwaar. Herstel van het onderwijs vraagt om extra investeringen in plaats van kortingen. De bonden doen dan ook een dringende oproep aan staatssecretaris Mariëlle Paul om tot een lange termijnplan te komen voor het funderend onderwijs.

De oproep werd gedaan in een brief waarin CNV de nieuwe staatssecretaris gelukwenste met haar beëdiging. Daarin uiten de bonden hun zorgen over de bezuinigingen die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd. Ze roepen op om bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord de aangekondigde bezuinigingen te heroverwegen. Het fors beperken van de subsidie 'school en omgeving' raakt veel kwetsbare leerlingen direct. Evenals het stoppen van de schoolmaaltijden, de aangekondigde btw-verhoging op leermiddelen en het schrappen van de Functiemix Randstad (VO). Deze maatregelen leiden tot nog grotere klassen en meer werkdruk, wat een herstel van het onderwijs belemmert.

Samenwerken voor herstel

CNV en de andere bonden komen graag met staatssecretaris Paul tot een lange termijnplan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, beginnend bij het lerarentekort. En stellen dat het verhogen van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep meer inhoudt dan alleen een goed salaris. Het gaat ook om voldoende tijd voor professionalisering, ervaren autonomie, vertrouwen, en goede werkomstandigheden. Een samenhangend plan is dan ook noodzakelijk.

Integraal Deltaplan

In december 2023 riepen sociale partners, waaronder CNV, de Tweede Kamer al op om te komen tot een integraal Deltaplan. Dit plan moet een lange termijnvisie bieden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het lerarentekort aan te pakken. De brief benadrukt dat een dergelijk plan alleen succesvol kan zijn met draagvlak en betrokkenheid van leraren, schoolleiders en besturen.

Sluit je ook aan!

Word nu lid voor slechts € 24 voor de eerste 6 maanden. Je profiteert meteen van alle lidmaatschapsvoordelen.

  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • CNV Extra voordeelprogramma
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit