Flowerpower

Vandaag werk ik aan de rapportage over de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), waarin we onder meer de werkdruk op onze school meten. We hebben het afgelopen jaar fors geïnvesteerd om goed over dit thema in gesprek te komen. Met alle teams zijn gesprekken gevoerd over aspecten die werkdruk veroorzaken en maatregelen die we kunnen nemen om de werkdruk naar beneden te brengen. Ieder team heeft eigen keuzes kunnen maken. Er zijn onderwijsassistenten in dienst gekomen, surveillanten tijdens de toetsweken aangesteld en teamuitjes georganiseerd.

De uitkomst van het nieuwe MTO is teleurstellend. De ervaren werkdruk is nog net zo hoog als twee jaar geleden. Niet hoger gelukkig, maar zeker ook niet lager. Hebben al deze interventies dan geen effect gehad? Het kan er bij mij niet in. En daarom starten we het hele circus opnieuw. Opnieuw gaan we met alle teams in gesprek. Evalueren wat twee jaar geleden aan maatregelen is gekozen, bespreken wat daarin helpend was en wat niet. Per team maken we nieuwe afwegingen. Dat is in deze ronde lastiger, want je kunt niet ieder jaar opnieuw beginnen. Teams vinden het ingewikkeld om te zeggen dat de onderwijsassistent, net een beetje ingewerkt, dan maar weer weg moet. Het zijn afwegingen die je ook moeilijk bij een team kunt neerleggen. Dat is nu juist de rol en de taak van een schoolleider, die op basis van gesprekken een afweging maakt voor een langere termijn.

Ondertussen komt een uitgelaten groep docenten mijn kamer binnen. De examenkandidaten hebben iedere dag in hun laatste lesweek een thema meegegeven: jungle, glitter, gala…. Vandaag is het flowerpower-dag. Niet alleen onze leerlingen komen verkleed naar school, ook hun docenten. En dus lopen er op deze dag docenten als hippies rond met lange haren, is de biologiedocent Elvis Presley en loopt de teamleider uitdagend rond met het protestbord ‘baas in eigen team’.

Wie werkdruk meet, zal werkdruk oogsten

Janine van Drieënhuizen, schoolleider

Ik stel hen voor, als ze vrolijk poseren op mijn kamer, om géén onderzoeken meer te doen naar werkdruk. Laten we ons voortaan richten op werkplezier. Dan kunnen we onze aandacht besteden aan alle mooie momenten op mijn school de afgelopen weken. Instemming alom. Want er is ontzettend veel te genieten op een school. Een fantastisch concert van ons schoolkoor onder bezielende leiding van een muziekdocent. De beroepstrots spat ervan af. Een ondernemersmarkt waar leerlingen hun zelf ontwikkelde producten op de markt brengen.

Enthousiasme bij leerlingen, ouders en docenten. Wat een creativiteit en wat gaaf dat het docenten lukt hun leerlingen zo te motiveren! En er zijn natuurlijk heel gewone dagen met heel gewone lessen. Op iedere gewone dag zijn er momenten waarop een leerling aangaat, waarin een docent samen met de klas tot leren komt, waar flow zit in een vergadering.

Wie werkdruk meet, zal werkdruk oogsten. Laten we daarmee stoppen. Laten we de focus verleggen en werkplezier als startpunt nemen. Wat we gaan oogsten? Ik denk meer ontspanning, energie, creativiteit en trots in mijn teams. Flowerpower! Geef ons als schoolleiders de ruimte te zaaien en structureel te investeren in werkplezier! In het prachtige vak van onderwijs en in al de mensen die daaraan werken.