Inzet onderhandelingen cao mbo

De cao-onderhandelingen voor het mbo zijn gisteren voortgezet. Tijdens dit overleg zijn de inzetbrieven over en weer uitgewisseld en is hier met elkaar over gesproken.

Inzet vakbonden

Bonden zetten voor 2023 in op een looneis die tegemoetkomt aan behoud van koopkracht. We zien dat de inflatie zeer hoog is. Iedereen in Nederland is erop achteruitgegaan. Wij willen ervoor zorgen dat ook mbo-medewerkers gecompenseerd worden hiervoor en dit terugzien in de lonen. Willen we mensen behouden en nieuw aantrekken in het mbo, dan moet de sector aantrekkelijk zijn en blijven. Dat begint met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Hoewel in de werkagenda mbo gesteld wordt door de minister dat werkgevers afspraken dienen te maken met ondernemingsraden over de salarismix, willen wij ook in de cao hier een afspraak over opnemen. Deze ruimte wordt geboden door de minister en hier willen wij dan ook graag gebruik van maken. In onze optiek zou er een afspraak moeten zijn die landelijk geldt en aan de lokale onderhandelingstafels verder uitgewerkt kan worden.

De werkdruk blijft hoog in het mbo. Daarom willen wij als CNV Onderwijs dat hier maatregelen tegen worden genomen. Wij vragen dan ook om de werkdrukplannen die er zijn te evalueren en te zien waar goede lessen uit te trekken zijn, zodat wij hier afspraken over kunnen maken naar de toekomst toe.

De volledige inzet van de bonden lees je onderaan dit bericht.

Inzet MBO Raad

Om met goed nieuws te beginnen, in de inzetbrief van de MBO Raad geven zij aan dat ook zij zien dat de wereld om ons heen duurder is geworden. Zij willen een robuust bod doen als het gaat om loon. Dit is nog niet gedaan tijdens dit eerste overleg. Maandag is er een vervolgoverleg en zal dit zeker op tafel komen. Wij zijn benieuwd!

Werkgevers zijn voornamelijk op zoek naar de flexibiliteit in de cao. En als het aan hen ligt houden zij zoveel als mogelijk vrijheid en flexibiliteit om per instelling zaken te regelen. Volgens de werkgevers zijn er belemmeringen in de cao om flexibiliteit te bieden op de uitdagingen die zij zien voor de sector. Wij zijn zeer benieuwd welke uitdagingen dit zijn, en daar praten wij dan ook volgende week over door.

Raakvlak is er over de werkdrukplannen. Ook werkgevers willen deze plannen gezamenlijk evalueren en komen tot eventuele vervolgafspraken.

De volledige inzet van de werkgevers lees je onderaan dit bericht.

Laat het onderwijs niet in de soep lopen!

Als CNV Onderwijs hebben wij tijdens het vorig overleg aandacht gevraagd aan de werkgevers voor het onderwijs, specifiek ook voor mbo. Wij zijn namelijk van mening dat als we nu niet iets doen, het onderwijs in de soep loopt. Daarom hebben wij op een ludieke manier een soepblik aangeboden aan de werkgevers. Wij voeren deze campagne onderwijsbreed en hopen hiermee een signaal af te geven aan werkgevers en zeker ook aan de minister. Het onderwijs, wat wij zo hard nodig hebben voor onze samenleving en onze toekomst, moeten wij hoog in het vaandel houden. Hiervoor is een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden nodig. Dit signaal zullen wij blijven uitdragen naar werkgevers én politiek. Lees meer over deze campagne.