Is vervroegd stoppen met werken makkelijker nu?

Ria, een lid van CNV Onderwijs, is 65 jaar en werkt inmiddels al ruim 40 jaar in het primair onderwijs. Hoewel haar hart nog altijd bij het lesgeven ligt, merkt ze dat het werken in het onderwijs haar steeds zwaarder valt. Dat komt met name door alle bijkomende zaken naast het lesgeven. Toen ze dit probleem bij de directrice had neergelegd, stelde haar directrice een ‘RVU-regeling’ voor. Maar wat is een RVU-regeling precies? Ria belde daar de juridische afdeling van CNV over.

De CNV-jurist kijkt met Ria mee en legt haar uit wat een RVU-regeling is. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De jurist vertelt dat een RVU-regeling door een werkgever aan een werknemer aangeboden kan worden om een periode tot aan het pensioen en/of de AOW te overbruggen, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding. Tot voor kort werden dit soort regelingen nauwelijks door werkgevers aangeboden. De reden hiervan is dat een werkgever 52% belasting betaalt over het aangeboden bedrag (de RVU-heffing).

De jurist legt vervolgens aan Ria uit dat in het pensioenakkoord een RVU-drempelvrijstelling is afgesproken. Van 2021 tot en met 2025 hoeven werkgevers geen RVU-heffing te betalen over een vergoeding. Daar zit wel een maximum aan verbonden. Dit is 1847 euro bruto per maand.

De jurist vertelt aan Ria dat zij voldoet aan alle voorwaarden om samen met de werkgever een RVU-regeling af te kunnen spreken, waarbij werkgever dus geen last heeft van de RVU-heffing. Dat is fijn!

Samen met de jurist van CNV Onderwijs spreekt Ria af dat de jurist contact opneemt met haar werkgever. Ria wordt op 1 oktober 2022 66 jaar en bereikt dus op 1 augustus 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd. In goed overleg besluiten Ria en haar werkgever dat de regeling op 1 augustus 2022 in zal gaan. Vanaf deze datum duurt het nog 12 maanden tot Ria de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De vergoeding die werkgever aan Ria mag geven zonder RVU-heffing is daarom 12 x 1847 euro = 22.164 euro bruto.

De jurist vraagt bij de werkgever van Ria een overeenkomst waar alle afspraken in worden opgenomen. Per 1 augustus 2022 zal het dienstverband tussen Ria en haar werkgever eindigen. Tevens adviseert de jurist aan Ria om per 1 augustus 2022 in ieder geval 10% van haar ABP Keuzepensioen op te nemen. Dit is belangrijk voor onder andere het veiligstellen van het voorwaardelijk pensioen.

Ria kijkt met gemengde gevoelens naar het naderende moment van stoppen. Ze gaat het leuke van lesgeven missen, maar is blij dat ze zich binnenkort niet meer over alle bijkomende zaken hoeft te bekommeren. ‘En dat het nu ook financieel goed geregeld is, is een pak van mijn hart’, mailt ze aan de CNV-jurist.

Wil jouw werkgever jou ook een RVU-regeling aanbieden? Laat je dan goed informeren over de gevolgen voor jouw arbeidsovereenkomst en pensioen! Je kunt daarvoor contact opnemen met CNV Info. Op werkdagen is CNV Info te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur via telefoonnummer 030 751 1001 of via het mailadres: info@cnv.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.