Al het nieuws

Nieuwe inspectiekaders PO, VO en mbo bekend

Op donderdag 1 juli 2021 werden de inspectiekaders voor volgend schooljaar gepubliceerd. Deze inspectiekaders gelden vanaf 1 augustus 2021 voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Wat verandert er voor jou als schoolleider? Lees het in dit artikel.

Belangrijkste wijzigingen voor schoolleiders

Sinds 2017 worden besturen al meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de onderwijskwaliteit. In de nieuwe inspectiekaders wordt die lijn verder ingezet. De rol van de schoolleider, die de onderwijskwaliteit in kaart brengt, intensiveert daarmee ook. Wat zijn een aantal punten om rekening mee te houden?

  1. Er is een duidelijker verschil tussen onderwijskwaliteit waarborgen (kwaliteitszorg) en onderwijskwaliteit verder uitbouwen (ambitie). Daarmee wordt de nadruk op de toekomstplannen in het schoolplan van de schoolleider verder uitgebouwd.
  2. De wet burgerschap is opgenomen in het inspectiekader.
  3. Op basis van de conclusies uit de Staat van het Onderwijs komen in gesprekken met scholen en besturen de basisvaardigheden duidelijker naar voren. Hiertoe behoren taal, rekenen en sociale competenties.

Download herziene inspectiekaders

Download de herziene inspectiekaders onderaan deze pagina van de Onderwijsinspectie:

Waarom deze inspectiekaders?

In hoofdstuk 5 van de nieuwe inspectiekaders geeft de Onderwijsinspectie het antwoord:

'Met het waarderingskader krijgen we antwoord op de drie elementaire vragen over het onderwijs voor leerlingen: krijgen ze goed onderwijs (Onderwijsproces), voelen ze zich veilig (Veiligheid en schoolklimaat), en leren ze genoeg (Onderwijsresultaten)? Daarnaast kijken we naar de sturing op en de verbetering van de kwaliteit (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). Dit zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs aan leerlingen. We beoordelen bij de kwaliteit van het onderwijs het geheel van de prestaties van de school op deze vier gebieden. Het financieel beheer beoordeelt de inspectie op het niveau van het bestuur.'

(Inspectie van het Onderwijs, 2021, p. 33)

Bron:

Inspectie van het Onderwijs. (2021). Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs. https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-primair-onderwijs/Onderzoekskader+2021+primair+onderwijs.pdf