Al het nieuws

Onderwijsteam beslist over digitalisering onderwijs

Een besluit over het deels invoeren van online onderwijs mag niet alleen in de bestuurskamer of de Tweede Kamer worden genomen. Het moet een beslissing van het onderwijsteam zelf zijn, waarbij ook een belangrijke rol voor de medezeggenschapsraad is weggelegd. Dat schrijft CNV Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, die binnenkort vergadert over de digitalisering van het onderwijs.

Tijdens de coronapandemie heeft het onderwijs z’n flexibiliteit laten zien. Van de een op de andere dag moest het onderwijs online worden voortgezet. Er is hard gewerkt en veel bereikt. Nu ondanks de hoge besmettingscijfers een nieuw normaal zich begint af te tekenen, rijst ook steeds vaker de vraag of digitaal onderwijs daar ook bij hoort.

Voor CNV Onderwijs blijft fysiek onderwijs het uitgangspunt. Het is van groot belang dat onderwijspersoneel leerlingen en studenten kan zien. Voor het onderwijsproces zelf, maar ook voor de sociale interactie en het gevoel van welzijn in het algemeen. Of online leren voor scholen en instellingen een geschikte manier is om leerdoelen te halen, is aan henzelf om daarin een afweging te maken.

CNV Onderwijs kan daarbij niet genoeg onderstrepen dat digitalisering altijd een besluit moet zijn op basis van inhoud. Doel van digitalisering moet niet zijn dat er zo kosten worden bespaard of minder leraren nodig zijn. Het onderwijs moet er echt beter van worden.

Belangrijke randvoorwaarden bij de digitalisering van het onderwijs zijn ruimte voor professionalisering en toereikende bekostiging.

Lees hier de hele brief van CNV Onderwijs aan de Tweede Kamer: