Al het nieuws

Oproep bonden aan Koolmees: uitstel nieuwe pensioenwet onacceptabel

`Vakbonden CNV en FNV willen dat de uitwerking van het pensioenakkoord zo snel mogelijk oplossingen biedt aan de problemen die mensen nú ervaren. ‘Het pensioenakkoord is historisch, maar niet vrijblijvend.`

Alle betrokken partijen moeten haast maken zodat het perspectief op een beter pensioen voor miljoenen deelnemers niet verder wegschuift. Dit schrijven CNV en FNV in een brandbrief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en aan de Tweede Kamerfracties. De bonden zien mogelijkheden en een breed draagvlak voor goede oplossingen, maar vrezen dat door de vertraging aan het adres van minister Koolmees, die pas na de zomer het wetsvoorstel naar de Kamer wil sturen, dat de  invoering per 1 januari 2022 in gevaar komt

Onacceptabel

‘Het is onacceptabel dat miljoenen gepensioneerden nog jarenlang inleveren op hun koopkracht. Vooral ook omdat de pensioenen de afgelopen 12 jaar niet zijn geïndexeerd’, stelt Patrick Fey, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar CNV. ‘Een verbetering van hun koopkracht is op korte termijn noodzakelijk. Het CNV pleit ervoor om de regels van het nieuwe pensioenstelsel ook nu al te hanteren. Zodat er financieel rust en perspectief is na een leven lang hard werken. Hetzelfde geldt voor de AOW: die moet flink omhoog om te zorgen dat groepen ouderen geen armoedeval krijgen.’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar FNV: ‘Is er wel genoeg ambitie in de politiek om de werkelijke problemen van mensen aan te pakken? Wij trekken aan de bel omdat onze gepensioneerden, werknemers met zwaar werk en zelfstandigen, met de uitwerking van het pensioenakkoord meer haast hebben dan de politiek lijkt te willen maken!’

Handelen in geest pensioenstelsel

De vakbonden zijn overtuigd dat met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen de goede elementen van huidige pensioenstelsel blijven behouden en er belangrijke verbeteringen komen. Maar maken zorgen over de problemen in de periode tot de ingang van het nieuwe stelsel in 2026. Zij roepen daarom de minister opnieuw op voor een overgangsperiode waarin al in de geest van de regels van het nieuwe stelsel wordt gehandeld voor indexeren en korten.

Verhoging AOW

Daarnaast is volgens de vakbonden méér nodig om per 2022 mensen al de voordelen van het nieuwe stelsel te laten meemaken. De opgelopen koopkrachtschade moet zo goed mogelijk worden gerepareerd. Onder andere door een fikse verhoging van de AOW. De vakbonden willen deze AOW-verhoging terugzien in een nieuw regeerakkoord.

Elzinga: ‘Meer dan een miljoen gepensioneerden wachten al meer dan tien jaar tevergeefs op indexering. Daardoor holt de koopkracht van hun pensioen elk jaar verder uit. Het is noodzakelijk dat de regels van het nieuwe contract al per volgend jaar direct effect hebben op de pensioenen van miljoenen. Onnodige kortingen moeten echt worden voorkomen en er moet voor de fondsen die genoeg vermogen hebben ook volgens nieuwe regels ruimte komen om de pensioen met de prijzen mee te laten stijgen. En met een fikse verhoging van de AOW moet de opgelopen koopkrachtschade zo goed mogelijk worden gerepareerd.’

Zwaarwerkregelingen

De vakbonden maken zich ook zorgen over mensen met zwaar werk. Hoewel de AOW-leeftijd is bevroren en in de toekomst minder snel zal oplopen, halen velen de AOW-leeftijd nu al niet in goede gezondheid. Dankzij het pensioenakkoord kunnen vakbonden met werkgevers afspraken maken over vroegpensioen – tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd – bij zwaar werk. Maar deze boodschap is bij veel werkgevers nog lang niet geland. Op dit punt van het pensioenakkoord niet vrijblijvend, schrijven CNV en FNV aan de minister. De bonden willen dat een nieuw kabinet het mogelijk maakt dat straks alle werknemers na 45 jaar werken kunnen stoppen.