Al het nieuws

Servicedocumenten mbo en hoger onderwijs aangepast aan loslaten 1,5 meterregel

In de nieuwe servicedocumenten voor mbo en hoger onderwijs, is de belangrijkste wijziging dat de instellingen volledig open gaan zonder 1,5 meter tussen studenten. In het belang van een goede start van het studiejaar heeft het kabinet bepaald dat dit enkele weken eerder gebeurt dan het OMT adviseert.

Extra maatregelen zijn in dit servicedocument opgenomen om het nieuwe studiejaar verantwoord van start te laten gaan. Zoals het dragen van mondkapjes bij verplaatsen, het continueren en stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid en goede ventilatie. Bijgaand ook het nieuwe Richtlijnendocument opgesteld door de bonden in samenspraak met de MBO Raad.

CNV Onderwijs en de lokale medezeggenschapsorganen gaan samen met de sociale partners verder uitwerken hoe het document kan worden toegesneden op de onderwijsinstellingen. Van de instellingen wordt verwacht om met medewerkers en studenten, die om gezondheidsredenen nog aarzeling of angst hebben om de 1,5 meter los te laten, met maatwerk en vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen te komen. Bij twijfels of problemen hierover kunnen leden contact opnemen met CNV Info, 030 7511003.