Al het nieuws

Stilstaan bij de rol van schoolleiders

Het belang van de schoolleider wordt gezien, zo blijkt ook uit de miljoenennota van Prinsjesdag 2021. CNV Schoolleiders wil daar graag op voortbouwen. ‘Voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, is het werk van schoolleiders cruciaal’, zegt Wilma Salzmann van CNV Schoolleiders. CNV wil dat hun rol de komende jaren overal duidelijk wordt. Niet alleen in het primair onderwijs.

Aan de positionering van schoolleiders in het primair onderwijs is veel gedaan. Hun rol moet door het ministerie van Onderwijs worden verankerd in de Wet op het primair onderwijs. Op dit moment is dat nog niet het geval. Dat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld het inspectiekader bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt geschreven richting bestuur. Het is echter de schoolleider die ermee aan de slag moet en erop moet kunnen worden aangesproken.

CNV Schoolleiders is actief betrokken bij het wettelijk vastleggen van de rol van schoolleiders. Zo waren wij een van de partijen die in maart 2021 de Toekomstagenda Schoolleiders aanboden aan demissionair minister Slob.

Overige onderwijssectoren

Voor het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs geldt dat de rol van de schoolleider eerst nog moet worden verkend. CNV Schoolleiders vindt dat dat ook voor deze sectoren moet worden gedaan en niet alleen voor het primair onderwijs.

Salzmann: ‘De rol van leidinggevenden kent in alle afzonderlijke sectoren grote verschillen. Onderwijskundig leiderschap is in het mbo bijvoorbeeld anders belegd dan in het PO. Ook de grootte van de school en de verantwoordelijkheden van de schoolleider lopen sterk uiteen. Van belang is dat uiteindelijk alle leidinggevenden een duidelijke positie krijgen. Ongeacht in welke sector ze zitten en ongeacht of zij in laag-, midden- of hoogsegment werken.’