Ambitiegesprek (voor MR en GMR)

Offerte aanvragen
Neem contact op

Het ambitiegesprek vindt jaarlijks plaats tussen de MR of GMR en het bevoegd gezag (directeur/bestuur). In dat overleg komt onder meer aan de orde: Wat zijn de verwachtingen over en weer? Hoe kijken jullie aan tegen elkaars rol? In het ambitiegesprek evalueer je de samenwerking en wissel je ambities en speerpunten uit voor het komende jaar. In de online training Ambitiegesprek van CNV Academie krijg je alle informatie en tips die je nodig hebt om dat overleg tot een succes te maken. Want een goede en professionele relatie met het bevoegd gezag is een randvoorwaarde bij het uitoefenen van effectieve medezeggenschap.

Contactinformatie

Bel 030 75 11 747
aanvraagacademie@cnv.nl

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor MR-en en GMR-en in het primair en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we doen?

In deze korte training staan we stil bij jouw rol en positie als MR of GMR in de organisatie èn ten opzichte van het bevoegd gezag (directeur/bestuur). We leren waar medezeggenschap wel en niet over gaat. We bespreken de voordelen, doelen en resultaten van het ambitiegesprek en de te nemen vervolgstappen. Je ontvangt verschillende documenten die je helpen bij een goede voorbereiding van het ambitiegesprek, bij het maken van concrete afspraken en de evaluatie achteraf.

Wat kun je na deze training?

  • sneller en beter het ambitiegesprek voorbereiden;
  • met zelfvertrouwen een goed en kwalitatief ambitiegesprek voeren met het bevoegd gezag;
  • afspraken uit het ambitiegesprek concreet maken en evalueren.

Hoe lang duurt de training?

De training duurt 1,5 uur en vindt online plaats.

Waarom CNV Academie?

CNV Academie begeleidt medezeggenschapsorganen (MR, GMR en OR) en werkgevers bij het vormgeven en uitvoeren van medezeggenschap. Daarnaast trainen we teams en individuele werknemers op het gebied van zeggenschap en loopbaan.
De Academie biedt praktische, direct toepasbare en resultaatgerichte workshops, trainingen en advies. Onze trainers zijn ervaren specialisten met focus op jouw situatie. Een training is bij ons dan ook maatwerk.
Als onderdeel van vakbond CNV beschikken wij over actuele cao-kennis en weten wij wat er op de werkvloer speelt.
Na afloop van de training kun je direct met de opgedane kennis aan de slag.

Meer weten?

Meer weten over onze trainingen, advies en begeleiding? Stuur een mail naar onze trainingscoördinator Jacqueline van Grevengoed: aanvraagacademie@cnv.nl. Of bel 030 751 1747.

*De MR of GMR kan deze kosten laten vergoeden door het bevoegd gezag (de school of het schoolbestuur). Kosten die de raad op tijd aankondigt en die binnen de grenzen van de redelijkheid vallen, moet het bevoegd gezag vergoeden. Dat staat in de wet (artikel 28 van de WMS). Een dienst voor advies en scholing, zoals deze training, mag als redelijk beschouwd worden.

Maak kennis met onze trainers

CNV Academie verzorgt trainingen en coachingsprogramma's die jou op allerlei manieren ondersteunen bij het uitvoeren van je werkzaamheden als lid van een MR of OR. Ook verzorgen wij trainingen voor actieve CNV-leden. Ontdek wat onze trainers voor jou kunnen betekenen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Interesse in deze training?

Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan. Liever eerst telefonisch contact? Bel 030 75 11 747.

  • Gespecialiseerd in medezeggenschap
  • Deskundige ondersteuning voor jouw (G)MR
  • Trainingen op maat