Al het nieuws

CNV: ‘Onderwijs moet echt beter toegerust worden’

‘Stop met lapmiddelen en zorg voor meer leraren en schoolleiders. Doe iets aan de werkdruk en verklein de klassen, en niet alleen in het kader van het Nationaal Onderwijs Programma.’ Dat is de reactie van CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg op de vier onderzoeken van het CBS, de Onderwijsraad en de Onderwijsinspectie, als onderdeel van De staat van het Onderwijs, die snel achterelkaar verschenen. De gemene delers: kansengelijkheid en basisvaardigheden.

De kansengelijkheid nam weliswaar iets toe voor de coronacrisis, maar door de pandemie is die prille winst weer op achterstand gekomen, vooral bij leerlingen bij een niet-westerse achtergrond, meldt de Onderwijsinspectie. Het CBS geeft aan dat het vooral meisjes en leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische klasse betreft. Verder bleek uit een peilingsonderzoek van de Inspectie dat te weinig leerlingen het streefniveau rekenen/wiskunde halen en kwam de Onderwijsraad in zijn rapport Later selecteren, beter differentiëren met het advies voor een bredere brugperiode om kansengelijkheid te vergroten.

Klassen kleiner

‘Een latere niveaubepaling bij de overgang naar het voortgezet onderwijs biedt zeker mogelijkheden voor de kansengelijkheid van leerlingen. Als er meer gevraagd wordt op het gebied van differentiatie in een brede brugperiode, dan moeten de klassen wel kleiner en moet er ook meer tijd zijn om gerichter met de leerlingen te werken dan nu het geval is’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, op het advies van de Onderwijsraad, die ook voorstelt de eindtoets in groep acht van het primair onderwijs te laten vallen.

Staat van renovatie

Maar voor alles geldt eigenlijk dat de trend in de ontwikkeling van het onderwijs niet goed is, stelt Woestenberg. ‘De mensen doen hun stinkende best, maar er moet nu te veel tegelijk aan achterstanden en achterstallig onderhoud worden opgelost. Dat is erg belastend met het huidige lerarentekort. Het onderwijs moet echt beter toegerust worden’

Met een verwijzing naar het rapport van de Onderwijsinspectie is er in het onderwijs volgens haar nu sprake van een ‘Staat van renovatie’. ‘Het onderwijspersoneel wil zich ontwikkelen en bijscholen, maar wat gebeurt er: de Lerarenbeurs wordt versoberd. Investeer in het onderwijs, dat verdient het personeel en dat verdienen de leerlingen en de studenten.’

Meetup

Op 1 juni organiseert CNV onderwijs een digitale bijeenkomst met leden over inhoud van de rapporten en de oplossingsrichtingen die worden voorgesteld. Een uitnodiging daarvan wordt voorafgaand aan de meetup toegestuurd.