CNV wil heldere onderwijslijn kabinet: niet weer een stoplichtjaar!

Het nieuwe school- en studiejaar start straks zo veel mogelijk fysiek op school, zo bleek vanavond uit de persconferentie van het kabinet. ‘Dat is spannend, maar tegelijkertijd snakt het onderwijs naar fysieke lessen’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Iedereen, scholieren, studenten, ouders, scholen, opleidingen en onderwijspersoneel, zal verantwoordelijk moeten omgaan met de harde, extra voorwaarden die aan het fysieke onderwijs worden gesteld.’

‘Wij verwachten dit schooljaar duidelijker regie van het kabinet waarbij de continuïteit van het onderwijs voorop staat, want dat is na anderhalf jaar corona zowel voor leerlingen en studenten als voor onderwijspersoneel buitengewoon belangrijk’, benadrukt Woestenberg. ‘Ook al gaat het onderwijs nu grotendeels fysiek plaatsvinden, “normaal” is het nog lang niet. Daarom moet iedereen zijn gezonde verstand gebruiken en zich verantwoordelijk gedragen.’

Verantwoordelijkheid en respect

Ze denkt aan hygiëne-maatregelen, mondkapjes en testen waar nodig, afstand tot het personeel in het VO en thuisblijven bij corona-achtige klachten. Woestenberg: ’Dat zijn allemaal cruciale randvoorwaarden om veilig open te gaan. Een deel van het onderwijs snakt naar meer vrijheden, maar er is ook een groep voor wie het allemaal te snel gaat en die zich zorgen maakt. Samen moeten deze groepen wel het schooljaar door. Het is belangrijk dat scholen in gesprek gaan met personeel dat zich zorgen maakt, en daar waar nodig de ruimte geven voor maatwerk.’

Extra werkdruk

Het afgelopen schooljaar heeft een zware wissel getrokken op het onderwijspersoneel, zo blijkt uit ledenonderzoek van CNV Onderwijs waaraan ruim 1.500 mensen meewerkten. Meer aandacht voor de hoge werkdruk die veranderingen in het coronabeleid op school veroorzaken is onder onderwijspersoneel een van de meest prangende aanbevelingen voor het kabinet. Bijna 65 procent van het onderwijspersoneel dat in PO, VO, mbo en hbo werkt en 51 procent in het WO vindt dat het kabinet daar veel meer rekening mee zou moeten houden. Door corona heeft het overgrote deel van het onderwijspersoneel flink extra moeten werken zonder daarvoor gecompenseerd te worden in tijd of geld. Maar liefst 67 procent van het personeel in PO en VO werkte onbetaald in eigen tijd, in mbo, hbo en WO lagen die percentages op respectievelijk 59, 51 en 56 procent. Ook vindt zo’n 50 procent van het PO, VO en mbo-personeel dat het kabinet het afgelopen schooljaar meer oog had moeten hebben voor hun veiligheid. In zowel het hbo als het WO lag dat percentage op 37.