Al het nieuws

‘Geef onderwijspersoneel voorrang bij boosterprik’

In een gezamenlijke brief aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid, pleiten CNV Onderwijs en de andere werknemers- en werkgeversorganisaties voor het voorrang geven aan onderwijspersoneel bij het verlenen van de boosterprik. Dat is nodig om de onderwijsinstellingen op een verantwoorde en veilige manier open te houden.

Ook andere maatregelen tegen het coronavirus moeten op een voortvarende manier worden aangepakt, zoals de ventilatie in schoolgebouwen en onderwijsinstellingen. Het belang van deze maatregelen is groot, omdat de besmettingen fors oplopen.

Daarbij is het essentieel dat het fysieke onderwijs doorgang kan blijven vinden. Iets wat het kabinet ook als grote prioriteit heeft aangegeven. Een nieuwe sluiting van de onderwijsinstellingen heeft grote gevolgen voor het welbevinden van leerlingen en studenten, en hun leerprestaties.

De gezamenlijke onderwijsorganisaties willen graag zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet over het voorrang geven van onderwijspersoneel (overigens na het zorgpersoneel) bij het verlenen van de boosterprik.