Grote bedenkingen over timing en praktische uitvoerbaarheid examenregeling

CNV Onderwijs en de andere bonden (AOb, FvOv, Platform VVVO en het LAKS) hebben grote bedenkingen bij de timing en de praktische uitvoerbaarheid van de vanmiddag door demissionair minister Slob gepubliceerde examenregeling voor komende zomer. Dit hebben we gezamenlijk in een brief aan de minister en de Tweede Kamer laten weten.

‘Docenten hebben grote zorgen over de huidige lichting leerlingen die al voor het derde schooljaar op rij worden geraakt door corona. Volkomen terecht dat de examenregeling dus ook dit jaar niet standaard is’, vindt CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg. ‘Maar waarom stellen we nu een examenregeling vast, als deze regeling waarschijnlijk in januari door de gevolgen van Omikron al moet worden aangepast? Dat geeft juist nog meer onrust.’

Haalbaarheid

‘Daarnaast voorzien we met deze regeling ook grote praktische problemen bij drie, kort op elkaar volgende, tijdvakken. In de praktijk is dit niet of nauwelijks haalbaar’, stelt Woestenberg. ‘Door het ingedikte tijdpad moet de correctie onder grotere tijdsdruk plaatsvinden. En het derde tijdvak valt voor een groot deel van het personeel in de vakantie. Dat kun je alleen op basis van vrijwilligheid vragen, want het onderwijspersoneel is al overbelast. Richt dat derde tijdvak dan regionaal geclusterd in en zie af van de tweede correctie in dat tijdvak, zodat het misschien te organiseren valt.’

Derde tijdvak problematisch

Vanmiddag maakte minister Slob in een brief aan de Tweede kamer bekend dat ook in het examenjaar 2022 alle diplomakandidaten in het voortgezet onderwijs niet één maar twee herkansingen krijgen voor de centrale examens. Ook kunnen zij hun examens spreiden over meerder tijdvakken, waardoor scholen dus een derde tijdvak moeten organiseren. Woestenberg: ‘Dat derde tijdvak is niet alleen om druk bij de leerlingen weg te nemen, maar mogelijk ook heel nodig als zou blijken dat in het eerste en tweede tijdvak veel leerlingen ziek zijn. Bovendien verwachten we dat veel meer leerlingen dan vorig jaar van dit derde tijdvak gebruik zullen maken, omdat dit jaar geen “duimregeling” is opgenomen. De bemensing van dat derde tijdvak wordt echt problematisch.’

Actieplan ventilatie nodig

Ook vinden de onderwijsbonden en leerlingenorganisatie LAKS het onbegrijpelijk dat op te veel scholen de ventilatie nog steeds niet op orde is. ‘Goede ventilatie is een randvoorwaarde om de examens en de examenvoorbereiding zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. Het huidige beleid faalt en we verwachten daarom een krachtig actieplan van het ministerie om te zorgen dat dit de komende maanden wordt opgelost, om niet met de kraan open te hoeven dweilen.’