Al het nieuws

Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao VO

Net als bij zusterbond AOb hebben ook de leden van CNV Onderwijs hun goedkeuring geven aan de cao VO 2021. Meest in het oog springend is de volledige dertiende maand voor het personeel in het voortgezet onderwijs.

De ruimte voor arbeidsvoorwaarden is dit keer alleen gebruikt voor het verbeteren van de lonen. Zo stijgt de eindejaarsuitkering naar 8,33 procent, wat neerkomt op een volledige dertiende maand. Verder is afgesproken in de cao, die een looptijd heeft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, dat werknemers (deeltijders naar rato) zo spoedig mogelijk een eenmalige bruto-uitkering krijgen van €800,-. Verder worden de salarissen en salarisschalen per 1 oktober 2021 verhoogd met 1,5 procent. Belangrijke beslissingen over zaken als moderne arbeidsverhoudingen, werkdruk en taakbeleid zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Sinds september wordt daarover apart gesproken in het zogenaamde flankerend traject met sociale partners, docenten, oop'ers, schoolleiders en VO-bestuurders.