Al het nieuws

Meeste VO-scholen open, maar soms wel met dubbel gevoel

Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag weer volledig opengaan. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs.

Een klein deel van de ondervraagde scholen (7 procent) wijkt af van het kabinetsbesluit en gaat niet helemaal open. Een deel zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Een paar scholen twijfelen nog over wat te doen. Maar ook de scholen die wel open gaan hebben hun bedenkingen. ‘Gemengde gevoelens’, ‘dubbel’ en ‘een spagaat’ zijn reacties die veel terugkomen. Er is begrip dat het goed is voor hun leerlingen, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid van het personeel. Een schooldirecteur uit Venray: ‘De invoering van zelftesten is leuk bedacht, maar niet uitvoerbaar of controleerbaar. Het is zonde van het geld.’

1,5 meter geldt ook maandag

Wat het er niet eenvoudiger op maakt is dat het kabinet op basis van het OMT-advies dringend aanraadt dat de maatregelen uit het ‘generiek kader' coronamaatregelen voor het primair en voortgezet onderwijs blijven gelden. Naast dat bijvoorbeeld schoolreisjes nog steeds afgeraden worden, blijft hiermee ook het dringende advies tot groepsvorming. Dat betekent dat VO-scholen, die maandag verplicht zijn alle leerlingen weer volledig offline onderwijs te geven, ook nog worden geacht vaste groepjes van leerlingen samen te stellen die wél op 1,5 meter van elkaar moeten blijven.

CNV Onderwijs adviseert leden om onze handreiking Ken je rechten bij verruiming openstelling VO door te nemen en waar nodig gebruik te maken van de voorbeeldbrief aan de werkgever.