Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe Cao Voortgezet Onderwijs verlopen moeizaam

De cao Voortgezet Onderwijs liep op 1 januari 2022 af, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao. De onderhandelingen verlopen stroperig en moeizaam.

De belangrijkste punten waarop de nieuwe onderhandelingen zijn ingezet zijn de aanpak van de werkdruk en het verhogen van de lonen. Op beide punten komen de werkgevers nog te weinig tegemoet. Wij vragen daarom de VO-Raad om op korte termijn duidelijk te maken waar we aan toe zijn en niet weer nieuwe uitwerkingen aan te kondigen zonder betekenisvolle veranderingen.

Loon

Niet alleen vanwege de alsmaar oplopende inflatie zal de loonontwikkeling substantieel moeten zijn. Ook nu is de oude cao al maanden verlopen. In het overleg naderen we een punt waarop de loonruimte een breekpunt wordt in de onderhandelingen.

Werkdrukmiddelen

Ander belangrijk punt in de onderhandelingen is de aanpak van de werkdruk. Vanuit het Onderwijsakkoord is daarvoor structureel €300,- miljoen vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar gesteld. Als we er niet samen uitkomen over de besteding daarvan voor 15 juli, dan vervallen deze middelen. De werkgevers willen die besteding zoveel mogelijk in teams laten plaatsvinden. Wij en de andere vakbonden zijn bang dat de verdeling kan betekenen dat de ene medewerker er wel wat van merkt en de andere niets. Wij zijn dan ook voorstander van een eerlijke verdeling, waarbij personeelsleden individueel kunnen aangeven waar zij deze middelen voor willen inzetten. Ook bij dit onderwerp is dus haast geboden. De organisatie van het nieuwe schooljaar is namelijk al in volle gang.

Houd onze pagina in de gaten voor nieuwe updates over de cao-onderhandelingen voor een nieuwe Cao Voortgezet Onderwijs.

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

  • Samen voor betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit