Actie CNV Onderwijs: Regie terug naar leraar bij aanpak werkdruk

Vanaf vandaag voeren we actie voor het VO. Dat doen we met het statement: Regie terug naar de leraar! De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen stroef. Vooral over de werkdruk lopen de standpunten uiteen. Waar de werkgevers de verdeling van werkdruk zoveel mogelijk top-down willen regelen, pleiten CNV Onderwijs en de andere bonden voor bottom-up met regie bij de werknemer en respect voor diens werk-privébalans. Haast is geboden want voor de daarvoor bedoelde €300 miljoen uit het onderwijsakkoord, komt wat de minister betreft alleen vrij als voor 15 juli overeenstemming is bereikt.

Blije gezichten in april bij de presentatie van het onderwijsakkoord. €300 miljoen kon worden besteed aan het verminderen van de werkdruk. Addertje onder het gras: voor de zomervakantie wilde minister Wiersma duidelijkheid van bonden en werkgeversvertegenwoordiger VO-raad hoe dit geld zou worden uitgegeven.. En daar wringt de schoen. Waar de VO-raad de regie liever in eigen hand houdt bij de aanpak van de werkdruk, weten leraren volgens de bonden zelf het beste hoe dit kan worden verminderd.

Actie

Zo blijkt uit peilingen onder leden van CNV Onderwijs dat werkdrukvermindering voor de een bestaat uit het geven van minder les, voor diens collega uit extra uren voor het verzorgen van het mentorschap en stelt een derde weer andere prioriteiten. Geef de ruimte voor individuele keuzes. CNV Onderwijs wil uitvoering van het slechte scenario van de VO-raad voorkomen door de man of vrouw voor de klas regisseur te maken van de eigen werkdrukvermindering.

#caoVO #regieterugnaardeleraar

Volg onze actie

De komende weken kun je onze actie volgen op deze campagnepagina.

Lees meer over de campagne