Teamuitje niet altijd een feestje

Soms krijgen wij vragen van werknemers die tijdens een personeelsdag, een teambuilding of een teamuitje een blessure hebben opgelopen. Zo ook verzorgende Esmeralda die eind 2022, tijdens een skicursus op een borstelbaan, haar pols brak. De genezing verloopt helaas niet voorspoedig. Er is zelfs sprake van spierdystrofie.

Eerder dit jaar benaderde Esmeralda ons met de vraag of haar werkgever aansprakelijk kon zijn. In eerste instantie was ze ervan uitgegaan dat haar pols wel binnen een paar weken zou zijn genezen, maar inmiddels is ze al zes maanden verder en kan zij haar pols en hand amper gebruiken. Hierdoor werkt Esmeralda nog maar gedeeltelijk.

In dit soort zaken rijst de vraag hoe ver de zorgplicht van de werkgever rijkt. In de praktijk blijkt steeds weer dat elke kwestie weer op zichzelf staat.

Aansprakelijk

In het Burgerlijk Wetboek is (samengevat) opgenomen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij werkgever aantoont dat hij zijn verplichtingen om deze schade te voorkomen is nagekomen. Daarnaast biedt de Arbocatalogus heel wat aanknopingspunten om een mogelijke aansprakelijkheidsvordering op te baseren.

Esmeralda vraagt zich terecht af of je in haar geval wel kon spreken van een situatie waarin zij haar werkzaamheden uitoefende. Het antwoord is kort: het begrip “werkplek” moet ruim worden opgevat en uitjes als deze kunnen hier zeker ook onder vallen. Het is echter niet zo dat de grens duidelijk valt te trekken.

Risico’s

Een beroep op bovengenoemd artikel uit het Burgerlijk Wetboek stelt nogal wat juridisch eisen aan zowel werkgever als werknemer. Er is echter nog een tweede artikel uit het Burgerlijk Wetboek waarop de werknemer zich kan beroepen, namelijk die waarin het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap zijn vastgelegd. Letterlijk zegt dit artikel: ”De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen”.

Dit wetsartikel brengt met zich mee dat als een werkgever een bedrijfsuitje organiseert waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden, maar dit uitbesteedt aan een bedrijf dat onvoldoende of zelfs niet verzekerd is, de werkgever onzorgvuldig handelt en dus aansprakelijk is.

Borrelen

Het is iets anders wanneer er sprake is van een “huis-tuin-en-keukenongeval”. Stel dat Esmeralda tijdens de après-ski bij de skibaan gezellig aan het borrelen is en bij het opstaan over de rugzak van een collega struikelt, dan kan dit niet aan haar werkgever worden toegerekend.

Van een werknemer wordt vooral verwacht dat hij voldoende kan aantonen dat het ongeval zich heeft voorgedaan. Vervolgens moet de werkgever aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hij moet niet alleen afdoende maatregelen treffen maar ook instrueren en waarschuwen. Hij moet er daarbij zelfs van uitgaan dat werknemers, ook als zij goed zijn geïnstrueerd, na verloop van tijd nonchalant worden. Van de werkgever wordt daarom verwacht dat hij deze instructies blijft herhalen.

Bewijsmateriaal

Dit soort kwesties blijft ingewikkeld en neemt vaak veel tijd in beslag, alleen al door de mogelijke grote financiële consequenties voor partijen. Het is dus raadzaam al direct bewijsmateriaal te verzamelen en hier niet mee te wachten. Bewaar medische gegevens en maak zo nodig foto’s.

In het geval van Esmeralda zal het gelukkig waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen, want haar werkgever heeft de aansprakelijkheid aanvaard. Het blijft echter raadzaam CNV vroegtijdig in te schakelen. Je kunt ons op werkdagen altijd tussen 8.00 en 18.00 uur bereiken via CNV Info: telefoonnummer 030-7511001 of via cnvinfo@cnv.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.