Al het nieuws

Volledige 13e maand in nieuwe cao voortgezet onderwijs

In de nieuwe cao voortgezet onderwijs, die zojuist door CNV Onderwijs en de andere sociale partners is afgesloten, staan dit keer alleen loonafspraken. Een daarvan is het stijgen van de eindejaarsuitkering naar 8,33% waardoor een volledige 13e maand wordt bereikt.

Verder is er afgesproken in de cao, die een looptijd heeft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, dat werknemers in het voortgezet onderwijs in november, of zo spoedig mogelijk daarna, een eenmalige bruto-uitkering krijgen van 800 euro. Deeltijders naar rato van de betrekkingsomvang. Tot slot worden de salarissen en salarisschalen per 1 oktober 2021 verhoogd met 1,5%.

Dit keer is de ruimte voor arbeidsvoorwaarden dus alleen ingezet voor het verbeteren van de lonen. Over de thema’s moderne arbeidsverhoudingen, werkdruk en taakbeleid wordt namelijk sinds september gesproken in het zogenaamde flankerend traject. Sociale partners en 60 leraren, OOP-ers, schoolleiders en bestuurders uit het VO zijn op een intensieve manier aan de slag gegaan met de bovenstaande onderwerpen die al jarenlang het cao-overleg beheersen. De eerste resultaten van dit traject worden in december verwacht.

De problemen in het voortgezet onderwijs kunnen echter niet worden opgelost zonder extra investeringen in de sector. De aanpak van werkdruk heeft daarin prioriteit. In afwachting van een nieuw kabinet en de plannen daarvan voor het voortgezet onderwijs blijft de lobby voor extra investeringen en de druk op politiek Den Haag onverminderd doorgaan.

CNV Onderwijs is voor nu blij met het behaalde cao-resultaat, maar richt de blik voor het kraken van harde noten op 2022. Tom Boot, cao-onderhandelaar: ‘Alle verbeteringen in salaris, hoe klein ook, tellen uiteindelijk op. Daarom zijn we blij met dit cao-resultaat. Maar voor belangrijke beslissingen is de blik gericht op 2022, dan zijn inmiddels ook de eerste resultaten bekend van het flankerende traject.’