Word CNV Onderwijsinnovator

Vernieuwing brengen in sector of school?

Vind jij vernieuwing in het onderwijs belangrijk? Wil je zelf die verandering creëren binnen de sector of jouw team? Leren hoe je anderen en je collega’s daarin meekrijgt? Word een van onze nieuwe onderwijsinnovators! CNV leidt je geheel kosteloos op.

'Als onderwijsinnovator ga je aan de slag met vraagstukken die spelen binnen de sector en je eigen organisatie’, legt Malika Habouria, CNV-bestuurder en projectmanager onderwijs, uit. ‘Denk aan onderwerpen als werkgeluk en werkdruk, creëren van meer kansengelijkheid, loopbaanmogelijkheden en digitalisering. Je wordt ingezet om van een probleem tot een oplossing te komen.’ Voorafgaand krijgen deelnemers een vierdaagse scholing in samenwerking met de organisatie Ynnovate, waarbij wordt geleerd om een verandertraject van a tot z op te zetten én uit te voeren. Habouria: ‘We trainen je om een probleemstelling te formuleren en creatieve sessies te leiden. Je krijgt methodes aangereikt zoals design thinking, scrum en creative problem solving, om met een groep deelnemers tot nieuwe oplossingen te komen. De kracht van het project is dat je niet alleen de theorie leert, maar er ook echt mee aan de slag gaat. De onderwijsinnovator is een nieuwe vrijwilligersfunctie van CNV Onderwijs.’

Professionalisering

CNV biedt de opleiding kosteloos aan voor leden uit het onderwijs. Habouria: ‘Als vakorganisatie staan wij naast en achter onze onderwijsprofessionals. Zo hebben we ons jarenlang hard gemaakt voor een goed salaris, wat inmiddels eindelijk is bereikt met het rechttrekken van de lonen tussen basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook bij de andere belangrijke arbeidsthema’s zoals professionalisering, willen we ondersteunen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Daarom starten we na de zomer met dit project en richten we een netwerk op. Deelnemers krijgen een vierdaagse training, netwerkdagen met masterclasses en mooie opdrachten waarmee ze het verschil kunnen maken. Door zelf de regie te pakken en invloed uit te oefenen op hun werk, dragen zij actief bij aan hun eigen werkgeluk en daarmee aan de kwaliteit van onderwijs, is de achterliggende gedachte.’

Impact

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van vakbondsverlof. Dit betekent dat jouw werkgever een bedrag vergoed kan krijgen voor de uren dat je voor CNV aan de slag bent. Habouria: ‘We helpen je dat te organiseren. Zo bouw je competenties op waar je veel aan hebt in je verdere loopbaan: innoveren, creatief denken, groepsprocessen begeleiden, experimenteren en communiceren. Doordat je veel in contact komt met onderwijsvernieuwers, inhoudelijke experts, diverse opdrachtgevers en interessante stakeholders, bouw je een groot netwerk op. Je bent maatschappelijk betrokken en kunt nog meer impact maken in het onderwijs. Het is een welkome afwisselingen van je eigen werkzaamheden en je leert veel.’

'De kracht van het project is dat je niet alleen de theorie leert, maar er ook echt mee aan de slag gaat'

Foto: René Bouwman. Vanaf links: Rosanne Woudt, Anouk van Bussel en Malika Habouria

Weerstand Je start met een probleemverkenning en het fijn slijpen van een vraagstuk, legt Anouk van Bussel van Ynnovate uit. ‘Stel: je kiest ervoor om de werkdruk binnen jullie team op school aan te pakken. Je leert wie van de organisatie je erbij moet betrekken, hoe je samenwerkt en hoe je collega’s die weerstand tonen, mee kunt krijgen. Vervolgens maak je een stappenplan. Alle onderdelen daarvan worden vervolgens stuk voor stuk besproken. Je gaat in duo’s of met een groep aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken. In de laatste fase begeleid je de groep in het daadwerkelijk realiseren van de oplossing. Tussentijds reflecteer je op wat goed ging en wat nog beter kan.’

Out of the box

Rosanne Woudt, zij-instromer en pabo-student, is een van de deelnemers die het traject tot innovator reeds volgde. ‘Ik had twee collega’s die de opleiding al hadden gedaan. Zij vertelden er zo enthousiast over dat ik er ook door aangestoken werd’, vertelt ze. ‘Heel mooi vond ik dat je bezig gaat met onderwerpen die dichtbij de praktijk staan, en dat je er ook daadwerkelijk uitvoering aan geeft. Je draagt daardoor echt bij aan innovatie.’ Eén van de leukste dingen vond ze ‘dat je leert om creatief te denken; ofwel creative problem solving. Binnen een organisatie wordt vaak gesproken over out of the box denken en brainstormen, maar hoe doe je dat? Dat weet vaak niemand. De scholing bevat bijvoorbeeld een theorieonderdeel over de werking van de hersenen. Daaruit blijkt dat ieder mens in vaste, ingeslepen patronen denkt, ook op het gebied van oplossingen. Je ervaart hoe je uit dat gedachtencirkeltje stapt en op andere ideeën kunt komen.’

Cadeautje

‘Nog iets wat ik heel gaaf vond, is dat je oefent hoe je mensen mee kunt krijgen met jouw plan. Je kent het wel, dan vertel je iets vol enthousiasme, en krijg je dingen te horen als: ja máár, daar hebben we geen tijd voor, hebben we al geprobeerd of dat werkt toch niet. Van die ideeën-killers! Door bepaalde gesprekstechnieken in te zetten kun je die sfeer keren; dat vond ik een echte eyeopener. Ook in mijn dagelijkse werk heb ik daar veel aan, ik pas het vaak toe voor de klas en tijdens een teamvergadering. Verder vond ik het waardevol dat je tijdens de training gelijkgestemden van andere organisaties leert kennen en hoort hoe zij dingen aanpakken. Die kruisbestuiving is heel handig en mijn netwerk is er enorm door vergroot. Tegen collega’s die ik over de opleiding vertel, zeg ik dan ook altijd: ga het doen, het is een cadeautje voor jezelf!’