Arbeidsvoorwaardennota 2019

shutterstock_1212720643

In de Arbeidsvoorwaardennota 2019 zijn de CNV-voorstellen te vinden die worden meegenomen naar cao-onderhandelingen. De Arbeidsvoorwaardennota 2019 kan je hier downloaden.

Wie thuis in een mantelzorgsituatie terecht komt, merkt daar ook vaak de effecten van op het werk. Het gaat mis als de balans zoekraakt tussen de hoeveelheid werk en de mate van belasting door de extra mantelzorg. Voor mantelzorgers zijn er wettelijke regelingen die vallen onder de Wet arbeid en zorg (verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao’s specifieke afspraken over mantelzorg.

Lees meer in deze glossy “Mantelzorg: In de schijnwerpers van het CNV”.