De vereniging

CNV Connectief is er voor mensen die werken, gaan werken of gewerkt hebben in de publieke sector; zorg en welzijn, onderwijs, overheid en publieke diensten. CNV Connectief is als vereniging voor de publieke sector aangesloten bij de vakcentrale CNV.

Vereniging

Als vereniging zijn we een democratische organisatie, waarin leden meebeslissen over het beleid. Dat gebeurt via de sectorgroepen, groepsbesturen en de algemene ledenvergadering.

Vrijwilligers

Binnen de vereniging zijn enkele duizenden vrijwilligers actief! Allemaal leden die er indirect voor zorgen dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Zonder deze vrijwilligers kan een vakbond als CNV niet bestaan én niet functioneren. Met recht kan dan ook worden gezegd dat wij bestaan ‘voor én door’ onze leden. Lees meer over de vrijwilligers.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening 2018.

Statuten en reglementen
Downloads
Algemene voorwaarden CNV Connectief januari 2016
Algemene voorwaarden Connectief Academie
Reglement juridische dienstverlening
Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering

Statuten
Statuten_CNV_Connectief_maart_2015_incl_slotverklaring

Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement CNV Connectief juni 2015