Klachtafhandeling

CNV Connectief wil graag een zo goed mogelijke belangenbehartiging en dienstverlening voor leden realiseren. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u dat aan ons melden.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft dan horen of lezen wij dit liefst zo gauw mogelijk:

  • Via uw contactpersoon (dat kan bijvoorbeeld uw bestuurder, juridisch adviseur of onderhandelaar zijn)
  • Via het klachtenformulier of telefonisch 030-751 1003
  • Per brief (Postbus 2510, 3500 GM Utrecht).

Hoe wordt mijn klacht intern behandeld?

De medewerker die u aan de telefoon krijgt of uw brief ontvangt zal vragen waar uw klacht precies over gaat. En de medewerker zal dan bedenken wie het beste uw klacht kan behandelen. Uw klacht wordt daarna intern behandeld. Daarna krijgt u onze reactie.

Beroepsmogelijkheid

Bent u als lid of klant van CNV Connectief niet tevreden met onze reactie, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van CNV Connectief. Die legt de klacht bij de CNV Connectief klachtencommissie. De uitspraak van de klachtencommissie vormt een dringend advies voor het bestuur en klager.

Meer weten?

De uitgewerkte toelichting kunt u vinden in de Klachtenregeling CNV Connectief.