Wie wij zijn

CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in de publieke sector: het onderwijs, de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Wij komen op voor iedereen die werkt, gaat werken of gewerkt heeft (werknemers, studenten, gepensioneerden en mensen met een uitkering).

Binnen CNV Connectief word je lid van de specifieke sector waarbinnen je werkt, wilt gaan werken of gewerkt hebt. Dit kan zijn het onderwijs, de overheid, de publieke diensten of zorg & welzijn. CNV Connectief is de koepelorganisatie die al deze sectoren bij elkaar brengt, en zo gezamenlijk één sterke organisatie vormt voor iedereen in de publieke sector. Waar jij gericht bent op anderen, zijn wij er voor jou.

Wat doet de vakvereniging?

Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat jij op een goede en prettige manier je werk kunt doen. Dit doen we door goede arbeidsvoorwaarden (cao) af te spreken, door je te helpen bij je professionele ontwikkeling en er voor je te zijn als het tegenzit (individuele rechtsbijstand). We vormen een groot netwerk, waar je met en van elkaar leert.

Mijlpalen en kerncijfers 2019

Hoe wij in 2019 inhoud hebben gegeven aan onze missie en wat wij daarmee betekend hebben voor onze leden, lees je in onderstaande documenten:
Mijlpalen 2019
Jaarverslag 2019
Kerncijfers 2019

PBestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van CNV Connectief bestaat uit:

 • Jan de Vries | Voorzitter CNV Connectief
 • Daniëlle Woestenberg | Voorzitter Onderwijs
 • Patrick Fey | Voorzitter Overheid en Publieke Diensten
 • Anneke Westerlaken | Voorzitter Zorg & Welzijn

De Raad van Toezicht van CNV Connectief bestaat uit:

 • Marianne Luyer | Voorzitter
 • Erik van Lingen | Vice-voorzitter
 • Ria Braspenning
 • Coen Abbenhuis
 • Yvon van Houdt

CESI_europese_vakbondenEuropese belangenbehartiging (CESI)

Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, doet CNV Connectief haar vakbondswerk ook op Europees niveau. Dat doen we via onze lidmaatschap bij CESI – een Europese confederatie van onafhankelijke bonden.

 

Onze uitgangspunten

CNV Connectief is van oorsprong christelijk en wordt geïnspireerd door het christelijk-sociaal denken, vandaar de C. De waarden uit de beginperiode zijn er nog steeds, maar nu in een moderne vertaling:

 • CNV Connectief zoekt naar oplossingen en staakt pas als er niet meer te praten valt (Constructief).
 • Je leeft niet alleen, maar in relatie tot anderen (Wie heeft hulp het hardst nodig?).
 • Mensen hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo is goed werk een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Dit geldt ook bij conflicten (Wat kun je zelf doen om het op te lossen? Hoe kan CNV Connectief jou hierbij helpen?).
 • We zijn zuinig op wat we hebben, zodat volgende generaties het ook goed hebben (Duurzaamheid).

Iedereen die zich thuis voelt bij deze waarden kan lid worden van CNV Connectief. Of je nu wel of niet gelooft, humanist, moslim of christen bent. Binnen CNV Connectief is er ruimte voor levensbeschouwing als inspiratie voor je werk.