Alle bonden “tegen” het maximaal haalbare pakket

Tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) op 2 december gaven alle vakbonden aan dat hun leden tegen het maximaal haalbare arbeidsvoorwaardenpakket, binnen de financiële ruimte van de werkgever, hadden gestemd. Ook uit de medewerkerspoll van Defensie zelf bleek een overgrote meerderheid van de respondenten (78%) “tegen” dit arbeidsvoorwaardenpakket te zijn.

Onjuist bericht

De dag na het SOD hebben de Minister van Defensie, de Secretaris-Generaal en de CDS, in een bericht op het intranet, een mail aan alle medewerkers en op het internet informatie verstrekt over het SOD dat, naar onze mening, onjuist en suggestief is. In dit bericht geeft Defensie aan dat ‘de vakbonden voor defensiepersoneel hebben aangegeven dat zij niet instemmen met de uitkomsten van de arbeidsvoorwaardengesprekken 2021.’ Daar begint het wijzen al door Defensie; de centrales (vakbonden) hebben niet aangegeven niet in te stemmen, ze hebben aangegeven dat de meerderheid van de leden “tegen” het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” is. Dat is in onze ogen een significant verschil. De uitslag van de verschillende raadplegingen binnen de bonden sloot ook mooi aan bij de eerdergenoemde poll van Defensie zelf.

Samen in gesprek

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) hebben de Minister van Defensie (voorzitter van het SOD) een brief gestuurd waarin we duidelijk maken dat wij altijd met Defensie in gesprek willen gaan over zaken die voor het Defensiepersoneel van groot belang zijn. Daar horen het loongebouw en het nieuwe personeelssysteem (voor militairen) wat ons betreft zeker bij. Als Defensie met ons in gesprek wil over deze onderwerpen, dan nemen we deze uitnodiging voor een formele vergadering graag aan. Wij verwachten dan ook een duidelijke indicatie van de financiële en beleidsmatige mogelijkheden, om op deze onderwerpen stappen te kunnen zetten, én een uiteenzetting van de ideeën van Defensie over deze onderwerpen.

Stand van zaken

Voor het overige blijft de situatie, vooralsnog, zoals deze was. Het formele overleg in de sector Defensie is opgeschort, met uitzondering van de Informeel Overleg Reorganisaties (IO REO’s). Ook stoppen we met informeel overleg over onderwerpen waarover al formeel overleg wordt gevoerd.