Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat Defensie

Met een grote meerderheid hebben de CNV-leden binnen de sector Defensie, positief gereageerd op het bereikte cao-onderhandelingsresultaat. Doordat ook de leden van de andere vakbonden instemden, is er nu een arbeidsvoorwaardenakkoord dat tot 1 september 2026 loopt.

De leden zijn verheugd en aangenaam verrast over het naar buiten komen van het resultaat. Niet alleen door de inhoud, maar vooral door het moment. Nog vóórdat het lopende arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 tot een einde is gekomen, is er al een nieuw akkoord.

Het akkoord omvat een loonsverhoging van in totaal 7%. Met ingang van 1 januari volgend jaar komt er een verhoging van 5%, gevolgd door 2% vanaf 1 januari 2026.

Eenmalige uitkeringen

Naast de eerdergenoemde loonsverhoging van in totaal 7 procent over 2025 en 2026 biedt het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket onder meer eenmalige uitkeringen van 500 euro vanaf september dit jaar en 350 euro bruto in juli 2025.

Daarnaast is het lopende arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 opengebroken en aangevuld met een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de aankomende maanden oktober, november en december. Deze eindigt op 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%.

Rust

Het kersverse avw-akkoord loopt tot 1 september 2026. Dat betekent dat er sinds het moment dat dit akkoord is bereikt ongeveer twee jaar niet hoeft te worden onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Een welkome periode om, naast deze nieuwe afspraken, ook nog niet-ingevoerde afspraken uit eerdere avw-akkoorden uit te werken en in te voeren.