Prinsjesdag: CNV wil radicaal andere investeringskeuzes publieke sector

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer

Visie, perspectief en samenwerking, is nodig om de publieke sectoren te verbeteren. Dat vraagt CNV op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer. In de behandeling van de Rijksbegroting moet het radicaal anders gaan dan de afgelopen jaren.

‘Natuurlijk gaat het bij deze debatten over hoe Den Haag het geld verdeelt. Maar ook de strijd om de gunst van de kiezer is losgebarsten én we zien de paringsdans tussen politieke partijen ontstaan. Wij wijzen de partijen erop dat het Onderwijs, de Zorg en de Overheid structurele keuzes nodig hebben. Daar moet nu mee worden begonnen.’
Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief

Sociale veiligheid ambtenaren

In de sector Overheid legt CNV de nadruk op sociale veiligheid. ‘Het ambtenarenapparaat heeft de afgelopen jaren veel over zich heen gekregen. Daarbij zien we de ambtenaar steeds vaker knel zitten tussen de verschillende belangen. Wij vragen de politiek hier aandacht voor te hebben. Het werk moet aantrekkelijker worden. Laat de overheid het voortouw nemen in de ontwikkeling van betere arbeidsvoorwaarden.’

Oplossing cao-conflict SW en ADS

Verder vraagt CNV aandacht voor de positie van de medewerkers in de sector Sociale Werkvoorziening (SW) en Aan De Slag (ADS). Zij krijgen het door de inflatie steeds zwaarder, en worden daar in de cao niet voor gecompenseerd. In aanloop naar Prinsjesdag werd daarom nog eens aandacht gevraagd voor de onhoudbare situatie en schreef CNV een brief aan de koning. ‘Er moet een oplossing komen voor het slepende cao-conflict en de sector moet op orde worden gebracht, zodat het lukt om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.'

Minder werkdruk

In de publieke sectoren ziet CNV een hoge werkdruk en een stijgend ziekteverzuim. Dit maakt het moeilijk om nieuw personeel te vinden en te houden. Het is tijd dat de overheid haar rol pakt. Ze moet niet alleen de loonstijgingen in de markt volgen, maar ook vooroplopen. Een goed loon toont waardering voor het harde werk.

Slimme oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Er is een groot tekort aan personeel. Veel werkgevers zoeken hetzelfde schaarse talent. Deze arbeidsmarktkrapte is blijvend en vraagt om slimme oplossingen. Samenwerking tussen sectoren kan helpen. Door goede arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden houden we talent binnen. Zo vinden werknemers in elke levensfase passend werk. Via de A&O fondsen maken we hier stappen in.