Voorlopig arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie

Vandaag heeft CNV Overheid samen met de andere bonden voor defensiepersoneel een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt met Defensie voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5% over 3 jaar en een eenmalige uitkering van € 1.750,- voor alle defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20% op vooruit kunnen gaan. Het resultaat wordt met een positief advies aan de leden voorgelegd.

Nieuwe salaristabel

Een belangrijk punt is de modernisering van het oude loongebouw van Defensie. Bij overgang naar de nieuwe salaristabel ontvangen militairen de hogere salarisbedragen die bij de nieuwe tabel horen. De invoering van een nieuwe militaire salaristabel zorgt ervoor dat militairen sneller meer salaris verdienen. Dit leidt over de gehele loopbaan tot een hoger salaris. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk perspectief, waarin langer bij Defensie blijven veel beter wordt beloond.

Beter basisloon

Niet alleen het perspectief wordt beter, ook de basis wordt steviger. Het basisloon binnen Defensie voor burgers boven de 21 jaar en militairen op functie gaat straks € 14,- per uur of meer bedragen. Hiermee is Defensie in staat om beter te concurreren op de arbeidsmarkt. Voor burgers komt daar een extra salarisverhoging bij voor alle medewerkers tot en met schaal 7.

‘Met dit meer dan acceptabele akkoord doen we ook de burgermedewerkers bij Defensie recht. Met name de eerste zeven salarisschalen, waarin het loon ver achterbleef bij de markt, maken grote stappen.’
Juan Schot, onderhandelaar cao Defensie

Hogere toelagen, (extra) vergoedingen en verbeterde contractvormen

Naast salarisverhoging zijn, om recht te doen aan operationele inspanningen, de oefentoelage en de uitzendtoelage met terugwerkende kracht verhoogd. Daarnaast is de tegemoetkoming woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd, en is er een thuiswerkvergoeding ingevoerd. De sociale partners hebben daarnaast afspraken gemaakt over het verbeteren van de werk-privébalans en nieuwe aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen nieuwe plaatsingen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar. Dit maakt defensie een veel aantrekkelijkere werkgever.

De bonden laten Defensie op 7 juli weten of hun leden met de afspraken instemmen, waarna een definitief akkoord eventueel kan worden ondertekend.

Meer weten over de nieuwe cao?

Houd de cao-pagina Defensie in de gaten. Hier vind je op 1 juni na 12.00 uur meer informatie over het arbeidsvoorwaardenresultaat, details van de gemaakte afspraken en (salaris)tabellen.

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

  • Samen voor betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit