85% stemde in met het principeakkoord

Nieuwe cao Gemeenten

De uitslag van de stemronde voor het principeakkoord voor de cao Gemeenten is binnen. 1.631 CNV-leden brachten hun stem uit. 1.375 leden stemden in en 256 stemden tegen. Dit betekent dat we met de nieuwe cao Gemeenten weer een stap verder zijn.

85% stemt voor

Van de CNV-leden stemde 85% in met het principeakkoord. Bij onze collegabonden FNV en FDO-MHA stemde respectievelijk 86% en 90% in. Juan Schot, onze onderhandelaar voor de cao Gemeenten laat weten dat óók de reacties van de tegenstemmers worden meegenomen in deze en/of volgende ronde.

Voor de zomer willen we onze inzet voor de volgende ronde klaar hebben. Hiervoor gaan we vanaf het voorjaar met de mensen in de sector het gesprek aan.
Juan Schot, onderhandelaar cao Gemeenten

Bonus van € 1.200,-

Samen met onze collegavakbonden en de werkgevers VNG en WSGO sloten we begin november het principeakkoord voor de nieuwe cao Gemeenten, die zal lopen tot 1 januari 2023. Hierin staat dat gemeenteambtenaren 1,5% erbij krijgen per 1 december 2021, gevolgd met 2,4 procent per 1 april 2022. Ook staat in het akkoord de bruto bonus van € 1.200,- naar rato dienstverband, die in de loop van 2022 eenmalig wordt uitgekeerd.

Nog niet definitief

Wij legden het principeakkoord met een positief advies aan onze leden voor, die tot en met 19 december konden stemmen. Na de ledenraadplegingen én goedkeuring door de besturen, wordt het akkoord pas definitief. Dat is op zijn vroegst op 27 januari 2022, tijdens de vergadering van het VNG-bestuur.