CNV: Terugdringen bedreiging gemeenteraadsleden doorpakken

Gemeenteraadsleden zijn in de afgelopen raadsperiode drie keer zo vaak bedreigd als in de periode daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Vereniging van Raadslieden. In 2015 was dit nog 5 procent van de gevallen, nu 15 procent. Dat moet anders vinden wij.

Onderhandelaars cao Gemeenten Juan Schot en Marc Dorst: ‘Er moet nu een keerpunt worden afgesproken en gerealiseerd in de intimidatie en bedreiging van raadsleden. De houding om met geweld en bedreiging je zin door te drukken moet verdwijnen. Agressie tegen mensen die zich inzetten voor de publieke zaak past niet in onze samenleving, het is niet acceptabel jegens de raadsleden die zich voor de publieke zaak inzetten en het straalt af op alle werkenden bij overheidsorganisaties.’

Wat CNV wil bereiken

Om te bereiken dat de bedreigingen jegens raadsleden worden teruggedrongen, wil CNV afspraken maken. Wij willen bijvoorbeeld dat elke overheidsorganisatie een vertrouwenspersoon in huis heeft waar raadsleden veilig hun verhaal kwijt kunnen. Ook moet slachtofferhulp of aangifte doen bereikbaar en toegankelijk zijn. En is goede nazorg van belang voor degene die met bedreiging en geweld zijn geconfronteerd.

In overleg met de vertegenwoordigende organisaties pleiten we voor een sector breed onderzoek naar de wijze waarop bestaande afspraken over veiligheid en agressie in de praktijk uitpakken. Wat kunnen we verbeteren? Ook willen we een convenant waarin de samenwerking tussen gemeenten en politie en justitie wordt vastgelegd. Het is nodig dat er in iedere gemeente periodiek wordt besproken wat er is gedaan om agressie tegen te gaan en hoe dat heeft uitgepakt. Op basis van deze bevindingen worden vervolgstappen gezet.

Imago gemeenten aanpakken

Naast bovenstaande actiepunten is het nodig om het imago van gemeenten te verbeteren. Zichtbaar maken waar gemeenten voor staan, welke dienstverlening er wordt verricht en wat de burger daar concreet aan heeft. Dilemma’s en moeilijke besluiten op een aansprekende wijze communiceren. Zo groeit het besef van en de waardering voor het werk van politiek en ambtenaren in de gemeenten.