Gesprekken over nieuwe cao Gemeenten weer opgestart

Vlak voor het aflopen van het ultimatum hebben de werkgevers uiteindelijk een nieuw bod gedaan voor een cao Gemeenten waarvan de onderhandelingen lang hebben stilgelegen. Dit bod is afgelopen woensdag besproken met de landelijke kadergroepen van CNV Overheid en de andere bonden. Die stemden na lang beraad in om te gaan onderhandelen met VNG en WSGO

De bonden gaan nu verkennen wat de mogelijkheden zijn van het nieuwe bod (zie onderaan de tekst) om te komen tot een #GOEDECAOGEMEENTENNU. Maar zover is het nog niet. In overleg met het kader en de bonden is besloten het ultimatum, nog niet van tafel halen en door te gaan met de voorbereidingen van collectieve acties.

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben meer dan 22.000 gemeenteambtenaren een duidelijk signaal afgegeven ontevreden te zijn over de cao inzet van de werkgevers. Vanaf 6 april 2021 zijn er digitale bijeenkomsten in het land georganiseerd, is het statement met de oproep aan VNG en WSGO om tegemoet te komen aan de eisen meer dan 17.000 keer ondertekend en waren er ruim 4.000 deelnemers bij de online demonstratie op 16 september 2021. Op 12 oktober 2021 hebben de medewerkers van de buitendiensten van de gemeente Amsterdam een succesvolle werkonderbreking gehouden om hun eisen kracht bij te zetten.

Hou de campagnepagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en de bereikte resultaten van de cao-onderhandelaars van CNV Overheid, Juan Schot en Marco Dost.

Meepraten over de ontwikkelingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error