Onderzoek voor inclusievere cao Gemeenten / SGO

Rapportage Movisie met concrete aanbevelingen

Uit de cao-onderhandelingen 2023 vloeide de wens voort om onderzoek te laten doen naar het inclusiever maken van de cao Gemeenten / SGO. Het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) gaf die opdracht aan Movisie. Het LOGA neemt nu met belangstelling kennis van de rapportage van Movisie.

Concrete aanbevelingen

Dit rapport bevat concrete aanbevelingen hoe sociale partners stappen kunnen zetten op het gebied van een inclusieve cao. Sociale partners gaan verder met elkaar in gesprek welke aanbevelingen worden overgenomen en, of en hoe deze worden geïmplementeerd in een nieuwe cao.

Op de hoogte blijven van de voortgang voor de nieuwe cao Gemeenten / SGO?