Al het nieuws

Cao-onderhandelingen gemeenten nog geen stap verder

Tijdens de onderhandelingen op 22 januari is gebleken dat de werkgevers (VNG) geen beweging laten zien om tot elkaar te komen. Gemeenten zouden te maken hebben met financiële gevolgen van de coronacrisis. De bonden begrijpen dit maar willen niet dat de gemeenteambtenaar hier de dupe van wordt.

Zo maakt het loonbod geen ontwikkeling door en zal gelijk blijven, zoals de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ook in haar inzetbrief in oktober 2020 al had opgenomen. De VNG vindt ook dat de belastingvoordelen die in januari dit jaar op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende vergoeding biedt voor de prijsindexering.

Verlof en vitaliteit

De VNG vindt daarnaast dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical al voldoende zijn. Eerder dit jaar heeft de werkgroep Vitaliteit (vertegenwoordigd door zowel de VNG als de bonden) een gezamenlijk en weloverwogen advies gegeven. Daar worden nu door de VNG eenzijdig elementen uit gehaald. Dit zet het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners onder druk.

Verder blijft de VNG bij het standpunt om de nawettelijke werkloosheidsuitkering en de uitbetaling van het derde ziektejaar af te schaffen. Ook hier zijn de bonden het niet mee eens.

Uitkomsten onderzoek

De VNG gaat vooral voorbij aan de uitkomsten van het brede onderzoek dat gehouden werd in augustus 2020. Hierbij gaven zo’n 27.000 gemeenteambtenaren aan wat voor hen belangrijk is in de nieuwe cao:


Het harde werk van de gemeenteambtenaar lijkt hierdoor weinig waardering te krijgen. Als bonden snappen we dat het crisis is, maar het sombere beeld dat de VNG schetst is niet gelijk aan de werkelijkheid. Andere sectoren in crisis, zoals de KLM of de NS, laten hun medewerkers in ieder geval iets van waardering zien.

  • loon
  • balans werk-privé
  • vitaliteit en verlof
  • werk- en sociale zekerheid.

Hoe nu verder?

De bonden hebben afgesproken om dit eerst intern te bespreken. Tijdens het volgende overleg dat op 5 februari gepland staat zullen de bonden een terugkoppeling aan de VNG geven.